Case Closed: Fret en Musicmaker hebben strijdbijl min of meer begraven

Discussie over concurrerende advertentietarieven "in beslotenheid"

Ingmar Griffioen ,

Aan het eind van het jaar blikt 3VOOR12 traditioneel terug op een aantal zaken waarover het laatste woord nog niet gezegd is. Vandaag: het geschil tussen Musicmaker en Fret.

Discussie over concurrerende advertentietarieven "in beslotenheid"

Aan het eind van het jaar blikt 3VOOR12 traditioneel terug op een aantal zaken waarover het laatste woord nog niet gezegd is. Vandaag: het geschil tussen Musicmaker en Fret.

De kwestie is voor de betrokkenen alweer wat weggezakt en sommigen vinden dat eigenlijk wel best, maar in maart van dit jaar opende uitgever Mark Postema (Musicmaker, Revolver, De Bassist) toch echt een frontale aanval op muziekblad Fret. Steen des aanstoots: het door MCN uitgegeven Fret zou volgens Postema door subsidie advertentieruimte onder de marktprijs kunnen verkopen. Oneerlijke concurrentie met de zichzelf bedruipende commerciële bladen dus en ook de vlottere restyling van Fret schoot hem in dat verkeerde keelgat.

Fret zou advertenties aannemen die tot een derde onder de marktprijs zitten, betoogde Postema. MCN (Muziek Centrum Nederland) kon zich niet vinden in de kritiek. MCN-directeur Janneke van der Wijk stelde dat Postema die beschuldigingen niet hard kon maken en wees op de functie van Fret als blad ter promotie van Nederlandse bands en artiesten. De partijen besloten uiteindelijk om samen te komen om de problemen te bespreken. LiveXS-uitgever Klaas Leegwater schoof daarbij ook aan.

"We zijn nog altijd in overleg", zegt Leegwater negen maanden later. "Nee, we zijn niet tot prijsafspraken gekomen. We hebben afgesproken elkaar goed op de hoogte te houden en dat doen we ook." De LiveXS-uitgever meent dat de kou wel uit de lucht is. "De relaties zijn in principe prima. We hebben ook afgesproken, dat als er wat is, niet weer via de buitenwereld te communiceren."

Die afspraak heeft Postema ook meegekregen. "We hebben afgesproken de lijnen kort te houden. En het onderling wat sneller af te kaarten. MCN was er niet zo van gecharmeerd dat we het meteen in de openbaarheid mikten, maar wij zijn media; dat is wat wij doen." De gesprekken met MCN betitelt de uitgever als 'redelijk zinvol'. "Ondertussen doen we nog wat we doen en dat is goed. Onze opzet was ook niet om de Fret te killen, dat zou niet positief zijn voor de Nederlandse muzikant. Maar er mocht wel wat veranderen en dat vind ik nog steeds. Zeker als een gesubsidieerde partij nagenoeg hetzelfde doet en voor minder geld als een commerciële partij."

De vraag is wat de gesprekken opgeleverd hebben. Postema: "Ze hebben een paar dingen aangepast en daar hebben we het maar bij gelaten. En dan ga ik er maar vanuit dat de aanstaande bezuinigingsronde niet voorbijgaat aan de Fret." De uitgever nuanceert: "Het zou sneu zijn als MCN minder geld krijgt. Ik zou het persoonlijk niet zo erg vinden als Fret minder zou krijgen, dat geeft ons ook wat meer ruimte. Maar als je op zoek was naar een dubieuze doofpotaffaire moet ik je teleurstellen. Ik had natuurlijk gehoopt dat ik je kon vertellen dat er hier driehonderdduizend euro aan subsidie door de achterdeur was komen binnenwaaien, maar dat is helaas niet het geval."

Fret-hoofdredacteur Tiemen Koopman wilde niet reageren.