Kamervragen SP om Plasterk bij de les te houden

Financiële crisis vraagt om meertraps popraket

Erik Zwennes ,

De SP heeft naar aanleiding van een alarmerende artikel over popsubsidiëring in dagblad Metro minister Plasterk op het matje geroepen. Maar was dit artikel niet erg schimmig en voorbarig? Waarom gaat kamerlid Arda Gerkens hierin mee?

Financiële crisis vraagt om meertraps popraket

Een klungelig voorpagina-artikel in de Metro van afgelopen woensdag was aanleiding voor kamerlid Arda Gerkens van de SP om direct kamervragen in te dienen bij het ministerie van OC&W. Gerkens vraagt minister Plasterk naar zijn visie op het huidige gemeentelijke subsidiestelsel voor cultuur. Is het niet erg opportuun om deze aanleiding te kiezen? Wellicht, maar wel noodzakelijk volgens Gerkens. "Popmuziek móet op de agenda in Den Haag," zegt de politica. "Nu blijkt dat popmuziek meer had aan Medy van der Laan dan aan haar opvolger Plasterk." Gerkens blijft naar eigen zeggen strijden tegen het idee dat pop een puur commerciële bedoening is. "Om vernieuwing en waardevolle uitingen te garanderen, zul je moeten investeren. Dat geldt ook voor klassieke muziek, maar dat wordt wel flink gesubsidieerd."

Terug naar de kamervragen: is er dan inderdaad een crisis in het subsidiestelsel, zoals Metro suggereert? "Nee, er gaat zeker veel goed. Er is een aantal gemeentes die snapt hoe belangrijk zalen, bands, muziekscholen etc zijn. Maar er is nog zoveel willekeur bij de toekenning van steun." Gerkens gelooft niet dat er vanuit het Rijk een algemene norm voor gemeentelijke popsubsidiëring zal komen. "De minister zal zeggen dat dit puur een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Als er al een norm wordt geformuleerd, kunnen gemeenten hier zo aan voorbij gaan." Volgens het kamerlid is een landelijk systeem de enige oplossing. Geen nieuwe instantie, maar wel geoormerkt geld. Enkel aan het gekozen doel te besteden door gemeenten zodat de uitgaven ook gecontroleerd kunnen worden. Voor toekenning van de subsidies vertrouwd Gerkens op bestaande fondsen.

Maar waarom niet wachten op het uitgebreide onderzoek dat de VNPF op Noorderslag presenteert? "Ik ben daar heel blij mee en ben benieuwd naar de inhoud, maar voor mij is dit nieuws. Ik hoop dat het rapport ook op Plasterk's bureau belandt zodat we in het nieuwe jaar opnieuw over het onderwerp kunnen hebben." Gerkens ziet nog een lange weg voordat popmuziek de erkenning krijgt die het verdient. Daarom heeft ze het Metro artikel aangegrepen om Plasterk weer eens op het onderwerp te drukken. "Ik gebruik het als aanleiding. Dit is nu eenmaal nodig. Er is echt geen aandacht voor. Juist nu potjes opdrogen door de financiële crisis moet er goed gekeken worden naar de popsector." De SP'er gaat tevens haar best doen om geplande bezuinigingen op cultuur te stoppen. Ze voorziet dat de crisis nog zwaar weer met zich meebrengt voor een kwetsbare sector.