Case Closed: gratis blad Stream wil meer dan 850 distributiepunten

En zoekt samenwerking met nieuwssites op

Fiona Fortuin ,

Wie hem nog niet heeft zien liggen, kijkt niet goed uit zijn ogen. Het nieuwe gratis blad Stream ligt inmiddels op 850 plekken, verspreid door heel Nederland. Sinds de lancering in juni heeft hoofdredacteur John Oomkes zich tot nu toe vooral gericht op de inhoud, maar dat gaat met de start van een nieuwe jaar veranderen. "De site zal belangrijke veranderingen ondergaan en we willen nadrukkelijker in nieuwsmedia verschijnen."

En zoekt samenwerking met nieuwssites op

Net als Off The Record waagde initiatiefnemer John Oomkes de sprong door halverwege dit jaar een nieuw muziekblad op te zetten, Stream. Alleen ging Oomkes nog net een stapje verder. Stream is een gratis blad dat het moet hebben van advertenties en sponsoring.

Maar ook dit tijdschrift heeft niet te klagen. Hoe dat kan? "We werken nauw samen met andere partijen", vertelt hoofdredacteur John Oomkes. Zo vertelt hij regelmatig in gesprek te gaan met zalen, zoals laatst nog met De Doelen in Rotterdam. "Wanneer er een festival met wereldmuziek aankomt, dan ga ik met ze in gesprek met de vraag wat wij aan promotie kunnen bijdragen. Ook staren we ons niet blind op adverteerders binnen de muziekindustrie, we proberen ze uit allerlei segmenten te trekken, zoals reizen en kleding."

Naast een eigen filosofie- geen recensies en nieuwsberichten, wel lange artikelen- valt het tweemaandelijkse Stream te meer op tussen de gratis bladen door de brede spreiding. Wie hem nog niet heeft zien liggen, kijkt niet goed uit zijn ogen. Het winternummer met Ryan Adams groot op de cover ligt inmiddels op 850 plekken, van platenzaken tot aan grand café's. "En het liefst gaan we nog breder", zegt Oomkes. De grotere spreiding is mogelijk dankzij de overstap van distributeur Boomerang naar Gem. "We waren ontevreden over de spreiding. Nu kunnen we de hele distributie in de gaten houden, dat kon voorheen niet."

John Oomkes is nog altijd werkzaam bij het Haarlems Dagblad, Stream blijft zijn hobby. Zijn naam prijkt nog boven veel interviews in het blad, maar ook daar zal in de toekomst verandering in komen. Hij gaat minder bijdragen aan de inhoud van Stream. Niet omdat hij er minder tijd voor heeft of er voor wilt vrijmaken. "Het moment is daar om voorrang te geven aan bepaalde stappen." Eén van die stappen die Oomkes zal maken is de lancering van een interactieve website. "Daarnaast willen we nadrukkelijker in de media verschijnen. We willen vaker het nieuws in, door ook de samenwerking op te zoeken met nieuwssites." Wie Oomkes daarvoor heeft benaderd, wil hij nog niet zeggen.