Patronaat hoopt op rust in de tent met nieuwe interim-directeur

Rob Stecher: "Ik heb het gevoel dat iedereen er tegenaan wil"

De problemen bij Patronaat zijn nog niet voorbij, maar met de aanstelling van interim-directeur Rob Stecher hoopt het Haarlemse podium wel de goede weg ingeslagen te hebben. Stecher moet vooral rust in de tent brengen. Voor de echte oplossing is het voorlopig nog even wachten op de uitslag van een onderzoek van de Gemeente Haarlem.

Rob Stecher: "Ik heb het gevoel dat iedereen er tegenaan wil"

De problemen bij Patronaat zijn nog niet voorbij, maar met de aanstelling van interim-directeur Rob Stecher hoopt het Haarlemse podium wel de goede weg ingeslagen te hebben. Patronaat kwam afgelopen maand in verlegenheid door de hoge kosten die het jaar na de opening van het nieuwe gebouw gemaakt zijn. Het podium trok in principe genoeg bezoekers, maar eindigde toch in de rode cijfers. Vorige week werd directeur Antoinette van Zalinge al door het bestuur van het podium naar huis gestuurd. Stecher zal alle operationele taken op zich nemen, in afwachting van de lopende onderzoeken: “Het personeel moet erbij betrokken worden. Er is natuurlijk veel negatieve publiciteit geweest de afgelopen weken, maar ik heb het gevoel dat iedereen er tegenaan wil.”

Rob Stecher is bepaald geen nieuw gezicht binnen Patronaat. Vanaf 1984 was hij in totaal zo’n zestien jaar bestuurslid van het podium. “Ik ben er 22 jaar bij betrokken geweest, vanaf de opbouw van het gymzaaltje tot het gebouw dat er nu staat.” In januari van dit jaar maakte hij nog plaats voor anderen, maar hij springt nu graag bij: “Ik maakte me zorgen, net als veel mensen om mij heen.” Volgens Stecher zijn de problemen te overzien. Er is weliswaar een tekort van drie ton, maar dat is te verklaren: “Er was in eerste instantie uitgegaan van een tekort van 85.000 euro. Wij vonden dat een acceptabel tekort. Ik weet niet precies wat er het afgelopen jaar gebeurd is, maar bij de start van een nieuwe zaal worden veel eenmalige kosten gemaakt.” Of zijn optimisme impliceert dat Van Zaling eigenlijk weinig verkeerd heeft gedaan, laat Stecher echter aan het bestuur over.

Inmiddels is er volgens Stecher al een aantal maatregelen genomen om de tekorten terug te brengen, maar voor de echte oplossing wacht hij op de onderzoeken die in opdracht van de Gemeente Haarlem worden gedaan: “Die moeten volgende week afgerond zijn. De gemeente heeft ook een belangrijke stem in het aanstellen van een andere directeur of interim directeur. Dat kan over een paar weken zijn, maar ook over een paar maanden” Er ligt intussen al wel een bestuursplan, maar dat is intern niet goed ontvangen. Of het bestuur van Patronaat nog voldoende vertrouwen heeft bij het personeel wil Stecher niet zeggen. Ook over zijn voorganger, Antoinette van Zalinge doet hij geen uitspraken. “Ik ben benaderd om rust in de tent te krijgen.”