Directeur Ahoy’: “Kans op vervanging Froger met de kerstdagen superklein”

“Als stof is neergedwarreld, moeten we gaan cijferen”

Vorige week werd duidelijk dat volksheld Frans Bauer een poliep op zijn stembanden had en daarom zijn komende concerten in de Ahoy’ moest cancellen. Ellende en verwarring alom, maar dat ook Froger door stemproblemen zijn kerstshow niet kon geven, was voor Ahoy’ nog een schepje extra. “Dat we nu nog iets kunnen regelen rond de kerst, lijkt me onmogelijk”.

“Als stof is neergedwarreld, moeten we gaan cijferen”

Nederlandse volkszangers krijgen het te verduren. Vorige week al moest Frans Bauer de tranen laten rollen omdat zijn shows niet konden doorgaan. Was het voor sommige mensen überhaupt al een wonder op zich dat Frans 15 Ahoys kan vullen, zijn fans waren pas echt verwonderd toen bleek dat het níet door kon gaan vanwege een poliep op Bauers stembanden. Maar het kan nóg gekker. Niet alleen Frans Bauer, ook René Froger moet zich rustig houden en kan niet meer optreden. En dat terwijl er een uitgebreide kerstshow in Ahoy’ gepland stond.

“Het is vooral een strop voor Rocket producties, dat beide concerten produceert,” vertelt Ahoy’-directeur Jos van der Vegt. “Maar zeker ook voor ons. Voor Bauer hebben we inmiddels vervangende data gevonden in april en mei. Natuurlijk lijd je dan schade, want op die data in het voorjaar stonden weer andere dingen gepland, dus dan moet je gaan schuiven. Maar een evenement dat Froger doet, zo’n kerstshow, dat is seizoensgebonden. Die inkomsten ben je gewoon kwijt. Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat dat momenteel aan financiële schade heeft opgeleverd. Als straks het stof van deze ramp is neergedwarreld, moeten we gaan cijferen. En kijken wat de verzekering van Rocket voor ons kan betekenen.” Want Ahoy’ zelf kan zich eigenlijk niet verzekeren tegen zoiets, het is altijd de organisator die dat zal moeten doen.

De decembermaand is voor Ahoy’ de beste maand, doorgaans. “Het kerstcircus blijft gelukkig gewoon staan,” aldus Van der Vegt. “Maar verder hebben we niks kunnen inplannen voor de data waarop Froger zou optreden. Dat zou ook lastig worden, want we hebben een lange voorbereidingstijd nodig.” Tussen de kleinere beurzen en het kerstcircus door blijft het dus vermoedelijk stil en koud in de Ahoy’.