Initiatiefnota Socialistische Partij zet Nederlandse popmuziek op de politieke agenda

Arda Gerkens (SP): “De vraag is: wil men structureel popmuziek steunen?”

Oorverdovend en Hartverwarmend, zo heet de initiatiefnota van SP-Tweede Kamerlid Arda Gerkens om de Nederlandse popmuziek te ondersteunen. Daarin staan elf punten, waarvan volgens Gerkens de belangrijkste drie zijn het oprichten voor een steunfonds, meer airplay voor nationaal product op de publieke omroep en meer gemeentelijke programmasubsidie voor poppodia. Hoeveel steun krijgt haar initiatief?

Arda Gerkens (SP): “De vraag is: wil men structureel popmuziek steunen?”

Kamerleden kunnen sinds kort initiatiefnota's indienen. Dat zijn beleidsnota's die ze aan de staatssecreatris of minister voorleggen. Arda Gerkens, Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij, heeft het voortouw genomen een initiatiefnota op te stellen voor de Nederlandse popsector. Onder de titel Oorverdovend en Hartverwarmend heeft zij elf punten opgesteld om de Nederlandse popmuziek te ondersteunen. Volgens Gerkens zijn de drie belangrijkste peilers van haar nota het oprichten van een fonds voor promotie en marketing, meer airplay van Nederlands product op de publieke omroep en meer gemeentelijke programmasubsidie voor poppodia. Gerkens wil 1,3 miljoen euro meer subsidie voor de popsector: “Dat is niet zo veel, dat haal ik zo uit de begroting. De vraag is of men structureel popmuziek wil steunen. Willen we, als we het over cultuur hebben, het geld ook aan pop besteden?” Volgens Gerkens hebben buitenlandse acts een streepje voor. Vaak krijgen ze overheidssteun en anders zit er wel een miljoenenbudget van een grote platenmaatschappij achter. “Met een fonds kunnen we Nederlandse acts een steuntje in de rug geven.” Overigens is Gerkens niet direct voor het instellen van een bepaald verplicht percentage Nederlands product op de publieke radio, maar ze wil wel afspraken maken: “De overheid moet niet gaan programmeren, maar als we afspraken verankeren is het een garantie voor de toekomst.” Hoeveel steun Gerkens voor haar voorstellen zal krijgen, weet ze nog niet. Gerkens: “De eerste reacties zijn positief, maar men zal wel terughoudend zijn, wanneer het op geld aankomt. 3VOOR12 peilde de eerste reacties van de kamerfracties. Martijn van Dam, cultuurwoordvoerder van de PvdA, heeft de nota bestudeerd. “Het is een heel sympathiek voorstel. Of het ook toereikend is weet ik niet, maar maar het is nodig dat de creatie van popmuziek ondersteuning nodig heeft, we hebben het te lang aan de markt overgelaten. Hoeveel pop er op de publieke zenders gedraaid wordt, kan ik niet beoordelen, maar het hoort wel bij de taak van de publieke omroep om de ontwikkelingen van de binenlandse popmuziek weer te geven.” Joop Atsma, woordvoerder van mediabeleid bij het CDA, heeft de nota nog niet gezien. “Maar dat er eindelijk meer Nederlands product gedraaid moet worden in het publieke domein, dat roep ik al jaren. Maar we zijn in het algemeen niet voor het oprichten van nieuwe fondsen.” De fractie van D'66 heeft haar standpunt nog niet bepaald, de fractie van de VVD kon niet op tijd bereikt worden. Het Muziek Platform Nederland, waar alle geledingen uit de muziekindustrie in vertegenwoordigd zijn, onderschrijft het belang van de initiatiefnota. Voorzitter Wouter Rutten: "Kijk naar bands als Racoon of The Sheer. Mede door de grote steun van de Nederlandse radiostations zoals 3FM, verkopen beide bands meer cd's dan vergelijkbare andere bands in dit genre en komen er beduidend meer mensen naar de optredens van beide groepen kijken. Media aandacht is dus zeer essentieel om de eigen popcultuur in stand te kunnen houden en beter op te kunnen bouwen." Ook moet volgens Rutten de ondersteuning van de export van het Nederlandse product meer aandacht krijgen: "DJ Tiësto is al drie jaar lang de beste DJ ter wereld en Jan Smit verkoopt meer cd's in Duitsland dan in Nederland. Er is dus genoeg talent in Nederland en de export kan met een goede ondersteuning prima uitgebreid worden. Uiteindelijk vloeit deze investering direct weer terug in Rijks schatkist." Luister naar het hele interview van Ron van der Sterren uit het webradioprogramma Dubbel Check met Arda Gerkens.