Nota Cultuur en Economie moet redding bieden voor verdwijnend Musicxport.nl

Voorbeschouwing op presentatie van gezamenlijke nota EZ en OCenW

Ondanks een stevige lobby uit verschillende hoeken blijft staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan onvermurwbaar: het Nationaal Popinstituut moet de Toursupportregeling overdragen aan een ander fonds en ziet ook Musicxport.nl, het ondersteuningstraject voor Nederlandse bands in het buitenland, in rook opgaan. Tenzij de vrijdag te presenteren nota Cultuur en Economie het ei van Columbus biedt.

Voorbeschouwing op presentatie van gezamenlijke nota EZ en OCenW

Vrijdag presenteren de ministeries van Onderwijs, Cutluur en Wetenschap (OCenW) en Economische Zaken (EZ) gezamenlijk de nota Cultuur en Economie. Die nota bevat volgens Jelle Wils, woordvoerder van Economische Zaken, een heel pakket aan maatregelen om de creatieve industrie in Nederland op weg te helpen. Welke maatregelen dat zijn en of die enig soelaas kunnen bieden voor het verdwijnen van de regeling Toursupport en Musicxport.nl, beide stimuleringsregelingen voor Nederlandse artiesten die voet aan de grond willen krijgen in het buitenland, blijft onduidelijk. Toch moet de nota morgen iets bieden, wil de regering niet ongeloofwaardig overkomen. Vorige week nog deed het onafhankelijke Innovatieplatform een oproep voor een nationaal programma voor de creatieve sector. Een van de drie speerpunten: internationale promotie van de Nederlandse creatieve industrie. Ofwel dat wat Musicxport.nl de afgelopen jaren deed. Minister-president Jan Peter Balkenende en twee andere ministers, waaronder die van OCenW, zijn lid van het Innovatieplatform. Daarom mag je er volgens Rene Westbroek van het Innovatieplatform vanuit gaan dat het advies niet frontaal zal botsen met regeringsbeleid. Precies dat is op dit moment wel het geval. Musicxport.nl is bijna een blauwdruk voor internationale promotie van Nederlandse creativiteit. Misschien te beperkt, want alleen voor muziek, maar toch. Gezien het advies zou uitbreiden meer voor de hand liggen dan afschaffen. Niet alleen vele Nederlandse muzikanten steunen Musicxport.nl binnenkort met een manifest, ook bijvoorbeeld de Nederlandse Ambassade in Duitsland is er zeer over te spreken. Ferdinand Dorsman van de ambassade: “Van ons valt geen direct protest te verwachten tegen het regeringsbeleid. Maar het zou wel jammer zijn als de regeling wegvalt en er niets voor in de plaats komt. We moeten kijken hoe goed het huidige systeem werkt, maar ik heb de indruk dat het aanslaat. Vergeet niet dat er een economische factor speelt. Het is niet alleen muziek, het gaat om veel geld.” Dorsman kan zich voorstellen dat er een vervolg komt: “Musicxport.nl was een zogenaamde intensiveringssubsidie. Een tijdelijk iets. Structurele voortzetting is niet altijd vanzelfsprekend, maar als de nota van vrijdag iets biedt, zou dat heel … innovatief zijn.” En juist daarom hebben de ministeries van OCenW en Economische Zaken de koppen bij elkaar gestoken. Willen het advies van het Innovatieplatform en de al gepresenteerde ideeën van OCenW met elkaar rijmen, dan kan het niet anders of vrijdag moet er iets komen dat het gat van het verdwijnende Musicxport.nl vult. Tot nu toe was Van der Laan redelijk rechtlijnig en vasthoudend in haar voornemen om grote schoonmaak te houden in de vele ondersteunende instellingen in de cultuursector. Eerder al ontnam ze het NPI het Nederlands Popmuziekplan, een subsidieregeling die bands en podia in Nederland ten goede kwam. De regeling verhuisde naar een onafhankelijk fonds (het FPPM). Dezelfde schaakzet wil ze nu doen met het Toursupport, die overgeheveld moet worden naar het fonds voor amateur- en podiumkunst (FAPK). Ook in dat opzicht is het bieden van een alternatief voor Musicxport.nl elders een logische stap. Daarna rest het bijna uitgeklede Nationaal Popinstituut en de andere ondersteunende muziekinstellingen nog twee keuzes: zichzelf opheffen of samengaan in één instituut. Dat is namelijk de laatste wens van de staatssecretaris. Ze heeft aangegeven dat er in 2008 nog maar één, hooguit twee instituten kunnen rekenen op financiele ondersteuning. Het is niet voor niks dat die instituten op dit moment zelf besprekingen voeren over een mogelijke innige samenwerking en in december de mogelijkheden van een fusie willen presenteren.