Colorful Radio verboden voor Publieke Omroep

Themakanaal gaat ten koste van hoofdtaak

Door zich te richten op Colorful Radio, een themakanaal voor jongere allochtonen, riskeert de Publieke Omroep een belangrijke hoofdtaak te verkwanselen: het bereiken van jeugdige en allochtone luisteraars binnen de reguliere programmering. “En daarom is deze nevenactiviteit verboden”, oordeelde het Commissariaat voor de Media.

Themakanaal gaat ten koste van hoofdtaak

Het Commissariaat voor de Media is bij haar besluit gebleven dat het huidige programmaformat van Colorful Radio niet is toegestaan. De door de Publieke Omroep opgekochte zender werd als neventaak gepresenteerd en zou zich richten op minderheden. 75% van de programmering op een dergelijke zender zou moeten gaan over etnische en culturele minderheden. Het Commissariaat voor de Media oordeelde echter dat er teveel sprake is van een gewone jongerenzender zoals 3FM of Radio 538. Op een themakanaal voor minderheden zou niet alleen muziek gedraaid mogen worden maar moet de helft van de vulling gesproken woord zijn. Maar naast het format dat niet overeenkomt met de gemaakte afspraak, ligt het probleem dat de Publieke Omroep een belangrijke taak verkwanselt. De omroep kocht Colorful Radio als sterke troef in het gevecht om de jeugdige allochtone luisteraar; een hoofdtaak van de omroep. Het Commissariaat stelt dat het runnen van een themakanaal als Colorful Radio juist ten koste gaat van die hoofdtaak en dat is op grond van de Mediawet verboden.