3VOOR12/Utrecht: Gispen laat subsidiesystematiek Utrechtse poppodia ongewijzigd

VVD-fractie is teleurgesteld en vreest wederom voor positie Ekko

De Utrechtse wethouder van cultuur Gispen is niet van plan de subsidiesystematiek voor de Utrechtse poppodia te wijzigen. De raad had de wethouder vorig jaar gevraagd to komen met voorstellen voor een nieuw subsidiesysteem, zodat de subsidies voortaan kunnen worden toegekend op basis van geleverde prestatie. Dat lijkt nu niet te gaan gebeuren, en gevreesd wordt dat poppodium Ekko de dupe zal zijn.

VVD-fractie is teleurgesteld en vreest wederom voor positie Ekko

De Utrechtse wethouder van cultuur Toon Gispen is niet van plan de subsidiesystematiek voor de Utrechtse poppodia te wijzigen. Dat blijkt uit de notitie ‘Utrechtse Jongeren en Cultuur’. Op initiatief van de VVD had de raad de wethouder vorig jaar gevraagd te komen met voorstellen voor een nieuwe subsidiemethodiek, zodat de subsidies voor poppodia voortaan kunnen worden beoordeeld op geleverde prestaties. Dat lijkt nu niet te gaan gebeuren, en gevreesd wordt dat poppodium Ekko de dupe zal zijn. De huidige subsidieverdeling is volgens Ekko niet voldoende om de huidige programmering voort te zetten. Het Utrechtse poppodium kampt al enige jaren met oplopende kosten, onder meer door het veelbesproken wegvallen van ID-krachten. Ekko oogst veel lof en waardering voor de programmering en werd in 2002 nog landelijk verkozen tot beste poppodium. Ook de Utrechtse gemeenteraad toonde herhaaldelijk waardering voor Ekko, en besloot vorig jaar het poppodium voor 2004 met een incidentele aanvullende subsidie uit de brand te helpen. Ekko zegt echter een structurele subsidieverhoging nodig te hebben om de huidige programmering te kunnen voortzetten. Dat kan alleen als het huidige subsidiebeleid verandert. Wethouder Gispen meent daartoe niet in staat te zijn, omdat er geen goede objectieve criteria kunnen worden geformuleerd waarlangs poppodia kunnen worden beoordeeld. Maar dat is onzin, aldus Ekko-directeur Paul Nieuwenhuizen: “Wij hebben het landelijk toegepaste PAS-model van brancheorganisatie VNP voorgesteld, maar dat voldeed niet voor de wethouder. Hij had echter ook zélf een voorstel moeten doen. Hij had bijvoorbeeld onafhankelijk advies kunnen inwinnen bij inhoudelijke experts, zoals het eerder geraadpleegde adviesbureau Berenschot.” De VVD-fractie in de Utrechtse gemeenteraad is ook ontevreden met de voorstellen van wethouder Gispen. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra: “We vinden deze notitie uitermate teleurstellend. De wethouder zegt geen andere criteria te kunnen hanteren dan nu gebruikt worden. Maar de subsidieverdeling zoals die er nu is, is jaren geleden vastgesteld en houdt geen rekening met de actuele ontwikkelingen. Een goede subsidiesystematiek moet er juist toe leiden dat er een goed actueel inzicht ontstaat welk aanbod je krijgt voor het geld dat je erin steekt. Daarvan is nu geen sprake, en dat leidt er volgens ons uiteindelijk toe dat Ekko wordt ondergewaardeerd. Dit is een herhaling van zetten ten opzichte van vorig jaar, en dat hadden we nu juist willen voorkomen.” De VVD zal komende dinsdag aan Gispen vragen zijn standpunten beter toe te lichten. Zijlstra: “De wethouder heeft naar onze mening gekozen voor de gemakkelijkste weg. Maar indien nodig dienen we bij de begroting opnieuw een amendement in.” Zulke correcties zullen het lot van Ekko bepalen, zegt Ekko-directeur Paul Nieuwenhuizen: “De wethouder loopt duidelijk nog steeds niet erg warm voor Ekko. Ik vertrouw erop dat de gemeenteraad hem net zoals vorig jaar zal terugfluiten. Als we geen aanvullende subsidie krijgen dan kunnen we volgend jaar de tent wel sluiten.” Komende dinsdag (21 september) worden cultuurbeleid en –begroting voor 2005 besproken in de vergadering van de raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling (MO).