Belangenvereniging Dance stelt ambities bij

ID&T legt bestuursfunctie neer

Een jaar na oprichting lijkt de buzz verdwenen rond de Belangenvereniging Dance (BVD). Het lijkt zelfs wel verdacht stil geworden rond het platform dat de belangen van dance-organisatoren behartigt.. En dat terwijl er grootse plannen waren. Voorzitter Jurriaan Bakker: “We hebben ons vertild en moeten onze ambities bijstellen.”

ID&T legt bestuursfunctie neer

Toen de Belangenvereniging Dance (BVD) een jaar geleden werd opgericht, werden de ambities van het platform voor dance-organisatoren breed in de pers uitgemeten. De BVD had plannen. Zo wilde de vereniging een overlegorgaan zijn voor de overheid en een goede BTW regeling treffen voor de leden –de zogenaamde artiestenregeling. Daarnaast moest er een betere verdeling van gereserveerde gelden van Buma/Stemra komen. En of dat nog niet genoeg was, werd er gewerkt aan een beter imago van de branche. Maar een jaar na oprichting is het stil geworden rond de BVD. Voorzitter Jurriaan Bakker: ´We zijn tijdens de oprichting te ambitieus geweest. Alles wat op ons pad kwam hebben we meteen op ons genomen. En nu de Raad van Cultuur negatief heeft geoordeeld over de aangevraagde subsidie is het tijd om onze ambities bij te stellen.” Gevolg is dat de BVD zich per jaar een aantal vaste doelen stelt. Bakker: ”Daarom hebben we alle doelstellingen in een trechter gegooid, zodat de belangrijkste over blijven. Als het te veel wordt, houden we voortaan de boot af. Zo moeten we nu ‘nee’ zeggen tegen een congres van beleidsmakers over dance.” De BVD wil haar energie steken in kerntaken die voor de leden van belang zijn. “Veel van de bij ons aangesloten organisaties willen een direct voordeel zien: ‘what’s in it for me’.” Eén van de speerpunten waar de BVD zich nog wel steeds op richt is een goede regeling met auteursrechten organisatie Buma. “Het gaat om complexe materie, waardoor de vooruitgang langzaam lijkt te gaan. Maar er ligt inmiddels een raamovereenkomst.” Dat Buma/Stemra inmiddels haar leden in de nieuwsbrief opriep om setlijsten van dance-evenementen op te sturen, noemt Bakker voorbarig en te vrijblijvend. “Dance-organisatoren moeten verplicht worden om die lijsten op te sturen. Als een dj geen lijst heeft van de platen die hij gaat draaien, zou je hem eigenlijk moeten verbieden te draaien. Op deze manier blijven alle gelden bij René Froger terechtkomen”, aldus Bakker. In een jaar tijd is het ledenaantal van de BVD gestaag gegroeid naar 27 leden. “Maar het is belangrijker dat we de leden aan ons weten te binden.” Het dagelijks bestuur van de BVD maakte het afgelopen jaar enige verandering mee. De twee vice-voorzitters stapten op. Eén van hen, Sander van der Sluis van Extrema, is bezig met een platform waarmee hij onder de naam 'Een Zeteltje Moraal' over twee jaar in de Tweede Kamer wil komen. Daarnaast is Irfan van Ewijk van ID&T uit het bestuur gestapt. Bakker: “ID&T heeft het momenteel te druk met eigen ambitieuze plannen in het buitenland. Zij staken altijd veel tijd in de Belangenvereniging en konden dat voor de toekomst niet garanderen. Ze blijven natuurlijk wel lid.”