Popprofessor Tom ter Bogt zoekt geld voor behoud leerstoel

"Die bezuiniging is het Nationaal Popinstituut door de strot gedouwd"

Tom ter Bogt is, sinds twee jaar, twee dagen per week Popprofessor aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel werd ooit door het Nationaal Popinstituut en Buma/Stemra in het leven geroepen en bekostigd. Maar nu het NPI moet bezuinigen dreigt ook de Popprofessor de broekriem te moeten aanhalen.

"Die bezuiniging is het Nationaal Popinstituut door de strot gedouwd"

Enkele jaren geleden sloegen Jaap van Beusekom van het Nationaal Popinstituut (NPI) en Sjors Knops (Buma/Stemra) de handen ineen om een speciale leerstoel popmuziek te realiseren. Immers, na 45 jaar de popcultuur was er nog steeds geen speciale docent. De twee bestuurders lapten geld bijeen en de Popprofessor was een feit. Maar twee jaar nadat Tom ter Bogt het stokje overnam van de eerste Popprofessor Rene Boomkens, moet het NPI flink bezuinigen. Gekozen werd de bijdrage aan de leerstoel popmuziek te schrappen. Ter Bogt: “Ik snap die keuze wel. Deze bezuiniging is het NPI gewoon door de strot gedouwd. Het NPI moet zich concentreren op haar kerntaken zoals het archief. Mijn leerstoel is een randgeval.” Toen Ter Bogt werd geïnstalleerd kreeg hij zekerheid voor een periode van 5 jaar. “Ik word niet rechtstreeks door het NPI betaald, maar krijg gewoon mij geld van de Universiteit. Maar het is niet ondenkbaar dat er in het aantal uur wordt geschrapt.” Ondertussen gaat het curatorium, het orgaan dat zorg draagt voor de functie, op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden. “Ik kan nog niets zeggen over de mogelijke kandidaten die daarbij betrokken zijn.” Jammer vindt Ter Bogt het allemaal wel. “Eindelijk is er een serieuze functie binnen de Universiteit die de popcultuur bestudeert en is er een bloeiend bedrijf ontstaan. Maar nu worden gewoon de poten onder je kont weggezaagd.” Op het ogenblik werkt Ter Bogt aan een drietal projecten. Zo bestudeert hij de functie van popmuziek op de ontwikkeling van jonge mensen, bestudeert hij de carrières van popmuzikanten en onderzoekt de rol van festivals bij het populair worden van artiesten en auteurs. Naast de twee dagen die Ter Bogt als Popprofessor in Amsterdam werkzaam is, geeft hij les aan de Universiteit van Utrecht en doet hij onderzoek aan het Trimbos Instituut. Dat dit jaar flink het mes in het budget van het NPI wordt gezet vindt Ter Bogt schandalig. “Dat klinkt vrij obligaat omdat ik er zelf slachtoffer van word, maar het is natuurlijk wel zo. Eindelijk is er een mooie plek voor popmuziek en dan komt deze klap. En wat helemaal erg is, is dat de bezuiniging inhoudelijk nauwelijks gefundeerd is. De staatssecretaris baseert zich op een slecht stuk van Lutgard Mutsaers.”