3VOOR12/Groningen: cultuurwethouder zwaar onder vuur over Simplon

D66: “Trek maar in dat voorstel”

Woensdagavond werd in de gemeenteraad de geplande bezuiniging op de subsidie van Simplon besproken. Bijna alle partijen bleken het oneens met de plannen van wethouder Karin Dekker van Cultuur. Vooral de D66-fractie haalde fel uit.

D66: “Trek maar in dat voorstel”

In juni 2003 nam de gemeenteraad met ruime meerderheid een motie aan die Simplon twee jaar de tijd zou geven om financieel orde op zaken te stellen, met een beleidsplan te komen en te voldoen aan de doelstellingen die aan de subsidie waren verbonden. Die twee jaar zijn nog niet voorbij, dus kan het niet zo zijn dat Simplon nu al op de resultaten wordt afgerekend. Dat was de algemene tendens in de Groninger gemeenteraad. “Trek maar in dat voorstel”, besloot Thomas van Dalen van D66 zijn betoog over het bezuinigingsvoorstel. Als je aan die tweejarige termijn komt, moet je wel met hele goede argumenten komen, vond hij. “Dit lijkt op een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Die moet van de baan. We willen dat u zich houdt aan de afspraken met Simplon.” Veel duidelijker kon het niet worden geformuleerd en bijna alle partijen in de raad waren het er mee eens. Ook de VVD-fractie kon niet begrijpen waarom er bezuinigd moet worden als Simplon momenteel succesvol is met wat ze doet. Uit het voornemen van de wethouder om honderdduizend euro te reserveren voor activiteiten in het Simplon-pand, waar nog geen ideeën voor zijn, concludeerde Rik Hospers bovendien dat de wethouder geen alternatief heeft. Kritiek dat een ton te weinig zou zijn om de activiteiten in het Simplon pand in stand te houden, pareerde de wethouder door te verwijzen naar ‘andere podia in het land’, waar dat wel lukt. Bovendien zei ze Simplon nog uitdrukkelijk te hebben verzocht het aantal arbeidsplaatsen terug te brengen. Dekker constateerde daarnaast dat het op dit moment vooral goed gaat met Simplon omdat GroverPop en de Zapclub grotendeels voor de programmering zorgen. “Dat waarderen we zeer en dat ondersteunen we.” GroverPop krijgt volgend jaar meer subsidie en Zapclub kan aanspraak maken op incidentele subsidies. “Maar”, zei Van Dalen, “u gaat voorbij aan de faciliteiten die GroverPop en de Zapclub nodig hebben. Als u bij Simplon geld weghaalt, kunnen ze niet blijven bestaan.” Een ander discussiepunt was het beleidsplan van Simplon, op basis waarvan Dekker besloot tot de bezuiniging op Simplon. “Een gelegenheidsargument om te kunnen bezuinigen”, oordeelde Theo Bakker van de SP. “Een gemiste kans”, oordeelde Hans-Paul Klijnsma van de GroenLinks-fractie. “Simplon had een inspirerend plan moeten schrijven. Het is teveel een begroting.” Wethouder Karin Dekker was dezelfde mening toegedaan. “Simplon was indertijd blij met de culturele opdracht die het kreeg, maar alles wat ik in het plan las, was een bedrijfsplan en niets wat we als college hadden gevraagd, namelijk hoe je kunt werken aan de culturele identiteit. Ik wacht op een bestuur dat een plan biedt met activiteiten die elkaar versterken, waardoor een samenhangende identiteit ontstaat.” De discussie wordt volgende week voortgezet bij de behandeling van de gemeentebegroting.