NTG: “Accepteer onze betalingstermijn, anders gaat de stekker uit Oor”

Uitgever zet freelancers onder druk met dreigement opheffen tijdschrift

De NTG dreigt de stekker te trekken uit titels als Oor, Aloha en Jazz als de freelancers niet akkoord gaan met een betalingstermijn van negentig dagen. Met die eis is het bestaande conflict nog verder opgelopen.

Uitgever zet freelancers onder druk met dreigement opheffen tijdschrift

Het stakingsconflict tussen de NTG – uitgever van onder andere Oor, Aloha en Jazz – en zijn freelancers is nog hoger opgelopen. De uitgever eist dat de freelancers een betalingstermijn van negentig dagen accepteren. Zo niet, dan wordt ‘de stekker er uit getrokken’. De Nederlandse Tijdschriften Groep (NTG) heeft gisteren zijn eis op tafel gelegd tijdens een onderhoud met de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ). Inzet van het gesprek was de betalingstermijn en –achterstand. De NVJ pleit namens de freelancers voor een betalingstermijn van dertig dagen, de NTG wil negentig dagen als het maximum om de facturen te betalen. Het conflict heeft er toe geleid dat ongeveer zestig freelancers al zo’n acht weken staken door geen opdrachten meer aan te nemen. Ellie Speet van de NVJ is teleurgesteld over de uitkomst van het gesprek. “Je zou het een aanbod kunnen noemen doordat de betalingsachterstanden bij een akkoord weggewerkt worden. Want die zijn er nog wel degelijk. Maar wij willen een termijn van maximaal dertig dagen. Dat is ons in het verleden door de NTG toegezegd. De nieuwe directie die de NTG ondertussen heeft gekregen weigert die afspraken na te komen. Ze hebben de opdracht gekregen om alles financieel vlot te trekken en daarbij is er geen ruimte om de achterstand in te lopen.” De NVJ vraagt zich overigens af wat de woorden ‘de stekker eruit’ betekenen. “Het is al vaker geroepen”, zegt Speet. Ze kan echter niet zeggen of dit betekent dat Oor, Aloha en Jazz ophouden te bestaan of dat de titels verkocht worden als de freelancers niet akkoord gaan. Uit de oplagecijfers van het eerste kwartaal van 2004 die deze week bekend werden valt op te maken dat het er niet rooskleurig voor staat. De oplages van zowel Oor als Aloha bereikten een nieuw dieptepunt. De oplage van Oor slonk met meer dan 2.000 stuks tot 23.095 terwijl er van Aloha met 12.416 exemplaren 600 nummers minder van de persen rolden. Beide titels wisten weliswaar meer abonnees aan zich te binden, maar de losse verkoop kelderde. De NVJ inventariseert op dit moment de mening van de bij haar aangesloten freelancers. De niet bij de journalistenvakbond aangesloten freelancers hebben nog geen besluit genomen, laat een van anoniem weten. De freelancers zijn volgens hem te verbijsterd om op dit moment te reageren. Een andere freelancer zegt het anders: “Dus dan is het straks mijn schuld als vaste medewerker ontslagen wordt en zijn hypotheek niet kan betalen??? Belachelijk! We moeten gewoon een nieuw blad ergens anders beginnen en weg bij die gek!” Bij de NTG was niemand bereikbaar voor commentaar.