Fusie tussen Sony Music en BMG bijna een feit

Lobby verontwaardigde independents mislukt

De merger tussen major platenmaatschappijen Sony Music en BMG wordt vandaag waarschijnlijk een feit. Gisteravond ging de Europese Commissie akkoord met de plannen zonder verdere voorwaarden te stellen. Naar verwachting zal de Amerikaanse federale commissie FTC de fusie ook snel goedkeuren, waarmee de twee horden genomen zijn. De tegenlobby van de onafhankelijke platenmaatschappijen is daarmee mislukt.

Lobby verontwaardigde independents mislukt

Het lijkt als het kinderrijmpje: eerst waren nog vijf kleine negertjes, vandaag nog maar vier. Het huwelijk tussen majors Sony Music en BMG wordt vandaag waarschijnlijk bezegeld. Eerder dan verwacht ging de Europese Commissie gisteravond al akkoord met de plannen zonder randvoorwaarden te stellen. Volgens ingewijden zal ook de Amerikaanse federale commissie FTC vanavond zonder slag of stoot instemmen met de merger. Sony BMG krijgt daarmee bijna 23% van de wereldmarkt in handen, net achter marktleider Universal Music. De muziekuitgeverijen en fabricageafdelingen van Sony en BMG, alsook de lucratieve Japanse muziektak van Sony zullen geen deel uitmaken van de merger. Daarmee krijgen vier spelers (Universal, SonyBMG, EMI en Warner) ongeveer 80% van de wereldmarkt in handen. EMI en Warner zouden nu ook weer in gesprek zijn om samen te gaan. In 2000 blokkeerde de Europese Commissie nog een fusie tussen beide partijen. Het voornaamste argument om de fusie tussen Sony en BMG goed te keuren zou zijn dat vanwege illegaal downloaden en piraterij de platenindustrie in malaise verkeert. Uit gisteren uitgelekte berichten kwam echter naar voren dat BMG in het eerste halfjaar een operationele winst zal behalen van 27 tot 30 miljoen Euro, het beste resultaat sinds vijf jaar. Over dezelfde periode vorig jaar boekte BMG nog een verlies van 117 miljoen Euro. Ook de muziek divisie van Sony kwam eerder dit jaar uit de rode cijfers. De merger levert Sony BMG jaarlijks een besparing op van naar verwachting 350 miljoen dollar. Nog onbevestigde berichten suggereerden vrijdag dat wereldwijd minstens tweeduizend werknemers hun baan zullen gaan verliezen, een kwart van het totale personeelsbestand. Het is nog te vroeg om te overzien wat de consequenties voor de Nederlandse werknemers van Sony en BMG zullen zijn. De onafhankelijke platenmaatschappijen, verenigd in IMPALA, hebben fanatiek gelobbyd tegen Sony BMG en zelfs gedreigd met juridische stappen. Ze stellen dat de markt zo geconcentreerd zou worden dat er geen sprake meer zou zijn van vrije marktwerking en gelijke winkel- en mediatoegang, en dat de fusie op den duur zelfs de culturele Europese diversiteit zou aantasten. Ze leken aan de winnende hand toen de Europese Commissie zelf met een rapport kwam dat de majors de CD-prijzen kunstmatig hoog hielden. De commissie maakte echter rechtsomkeert, omdat ze bang was dat hun bewijs juridisch niet stand zou houden. In een last minute lobby vorige week probeerde IMPALA nog samen met de retail organisatie GERA en muzikantenvakbonden een beroep te doen op de Europese Commissie. Samen werken bij de onafhankelijke platenmaatschappijen meer mensen dan bij de majors samen. In een reactie verklaarde IMPALA gisteren 'enorm teleurgesteld te zijn in de gemakkelijke goedkeuring en dat ze zich nog beraden op verdere stappen.' IMPALA-president en PIAS-voorzitter Michel Lambot lanceerde een furieus statement: "Gisteren is ons verteld dat twee dinosauriërs met hoofdkantoren in New York, die samen de helft van de markt in handen krijgen de Europese cultuur en duizenden jonge en kleine bedrijfjes niet bedreigen. Dit moet vast een B-film zijn, een nachtmerrie van waaruit ik morgen weer wakker wordt!".