Hard tegen hard in kort geding overname Colorful Radio

VCR ziet overname radiostation als commerciële nevenactiviteit en valse concurrentie

Volgens de VCR is de overname van Colorful Radio een vorm van valse concurrentie, onterecht gebruik van publiekelijk geld en in strijd met de Mediawet. In het kort geding komen de NOS en NPS met het wederwoord: de overname is een neventaak van de publieke omroep en van groot belang om de allochtone doelgroep te bereiken.

VCR ziet overname radiostation als commerciële nevenactiviteit en valse concurrentie

De Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (VCR) beschuldigt de NOS en de NPS ervan dat ze Colorful Radio via de achterdeur met publieke middelen binnenloodsen. En dat zonder aan enige drempeleisen te voldoen, waar nieuwe publieke omroepen automatisch mee te maken krijgen. In het kort geding dat de VCR tegen de twee publieke omroepen heeft aangespannen, wordt geprobeerd om de overname van Colorful Radio ongedaan te maken. De VCR is van mening dat de regels van de Mediewet worden overschreden en meent tevens dat de NOS het gebied stapje voor stapje op commerciële wijze aan het uitbreiden is. Colorful Radio wordt als een concurrent gezien die niet alleen hetzelfde publiek bereikt als de commerciële zenders, maar tevens op dezelfde adverteerders aast. Eén van de belangrijkste strijdpunten tussen de twee partijen is de vraag of de overname van Colorful Radio als een neventaak of een nevenactiviteit moet worden. De NPS ziet de overname als een neventaak, wat inhoudt dat deze gefinancierd mag worden met publiek geld. Een neventaak is direct verbonden met de uitvoering van de hoofdtaak. De VCR is juist van mening dat het een nevenactiviteit betreft. Dat houdt in dat de overname een commerciële inslag heeft en dat de omroep dit niet met publiek geld mag financieren. De VCR wijst op het feit dat Colorful Radio ook als commercieel station begonnen is en de publieke omroep het station in dezelfde vorm wil doorzetten. De publieke omroep beschouwt de overname als een neventaak omdat de allochtone doelgroep ook bereikt moet worden. Op vijf reguliere radiozenders is dit volgens de NPS niet mogelijk. De VCR is echter van mening dat de publieke omroep de programmering op Radio 1 t/m 5 moet aanpassen om deze doelgroep alsnog te bereiken. De NPS gaat hier tegenin met het argument dat deze zenders een door de overheid opgelegd profiel hebben, die nagevolgd moet worden. En binnen deze profielen wordt de beoogde allochtone doelgroep niet bereikt. Aangezien het de hoofdtaak van de publieke omroep is om programma’s te maken die zijn gericht op alle bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling, wordt de overname van Colorful Radio gezien als een neventaak. Bij de etherfrequentieverdeling in 2003 werd een frequentie voor Colorful Radio door de overheid afgewezen op grond van de commerciële levensvatbaarheid en de kwaliteit van het programma-aanbod. Het VCR keurt het af dat de publieke omroepen een radiostation willen overnemen dat door de overheid afgewezen is. Ook is ze van mening dat Colorful Radio niet levensvatbaar is. De NPS en NOS grijpen dit argument aan met het verweer dat het VCR dan ook niet moeilijk kan doen over oneerlijke concurrentie. Want hoe kan een radiostation dat niet levensvatbaar is nou een gevaarlijke concurrent zijn? De publieke omroepen zijn van mening dat het radiostation commercieel geen geslaagd product is, maar wel een belangrijk station om de desbetreffende doelgroep te bereiken. Het VCR vraagt zich openlijk af of dit via de kabel wel te verwezenlijken is. De NPS en NOS vinden het kort geding dat de VCR heeft aangespannen voorbarig. De zaak wordt momenteel behandeld bij het Commissariaat voor de Media en de omroepen zijn van mening dat het oordeel hiervan doorslaggevend is. Het Commissariaat zal een uitspraak doen over de waarde van Colorful Radio voor de publieke omroep. Het VCR wijst liever op het feit dat de publieke omroepen geen aanvraagformulier hebben ingestuurd bij het Commissariaat voor de Media. Dit wordt door de tegenpartij beaamd, maar dit heeft volgens de omroepen geen invloed op de werkwijze van het Commissariaat. Het VCR vindt dat de publieke omroepen deze uitspraak hadden moeten afwachten alvorens het radiostation over te nemen. Volgens de publieke omroepen zou een wachttijd de doodsteek van Colorful Radio zijn geweest. Het station was anders falliet gegaan, waardoor een groot aantal luisteraars verloren zouden gaan. De uitspraak volgt woensdag 25 februari.