Toch veiling etherfrequenties

Bestuursrechter doet uitspraak in kort geding

Woensdag floot de regering het kabinet terug: er moet toch een veiling komen voor de beschikbare etherfrequenties. En dat biedt nieuwe kansen voor Id&T en Kink FM.

Bestuursrechter doet uitspraak in kort geding

In een kort geding dat o.a. door ID&T Radio en Veronica was aangespannen, heeft de bestuursrechter van Rotterdam op woensdag 24 juli uitspraak gedaan. Alle commerciële etherfrequenties moeten uiterlijk op 1 februari 2003 worden geveild voor een periode van acht jaar. Dit betekent dus dat de vergelijkende toets van de baan is. Verscheidene radiostations waren het oneens met het besluit van het vorige kabinet om eerst een tijdelijke verdeling in elkaar te zetten. er was in dit scenario ruimte voor twee nieuwkomers die een jaar over de frequentie konden beschikken. Daarna zou in september 2003 aan de hand van een vergelijkende toets de frequenties opnieuw verdeeld worden. Met de uitspraak in het kort geding zal er dus heel wat veranderen. Michel de Winter, directeur van dancestation ID&T Radio: "We zijn hier héél erg blij mee. ID&T maakt zeker een grote kans. Wij hebben hier al jaren naartoe gewerkt en hebben een goede kas opgebouwd om een frequentie te bemachtigen. We zijn voorbereid." Directeur van Veronica Radio en Kink FM Jan Hoogesteijn is iets voorzichtiger: "Ik kan er niet veel over zeggen. Het nieuws is nog te vers en de veilingsregels zijn nog niet bekend. Ik verwacht ook nog wel enige actie van bijvoorbeeld zittende radiostations die het niet eens zijn met de beslissing. Verder ben ik erg benieuwd naar de mening van de nieuwe minister van Economische Zaken. Is hij het er mee eens of gaat hij het aanvechten?" Hoogesteijn vervolgt: "Maar Kink FM maakt zeker een kans. Alleen al omdat het onderdeel is van de vereniging Veronica (die als doelstelling heeft veel geld en moeite te steken in radio) en er straks waarschijnlijk frequenties komen voor bepaalde formats als Nederlandstalig of alternatieve, progressieve popmuziek." Voorlopig zal het kabinet voor 16 september een veiling moeten aankondigen van de beschikbare frequenties voor commerciële radiozenders. Het ministerie was niet meer bereikbaar voor commentaar.