Geen A2A in 2002

Ministerie van OC&W: ‘NPI moet samenwerken met Conamus’

Vorig jaar kwam het NPI met een groots opgezette muziekconferentie. A2A zou binnen vijf jaar een van de grote internationale conferenties worden. Het scenario is inmiddels enigszins gewijzigd: een tweede editie zit er voorlopig niet in.

Ministerie van OC&W: ‘NPI moet samenwerken met Conamus’

De vorig jaar gelanceerde muziekconferentie A2A (Acces to Amsterdam) zal geen vervolg krijgen in 2002. Het is te kort dag om dit jaar nog een vervolgconferentie te organiseren. Het ministerie van OC&W bevestigt dat ze hierover door het Nationaal Popinstituut is geïnformeerd. Als gevolg hiervan is inmiddels een deel van de toegekende subsidie tijdelijk geblokkeerd. Jochem van Oortmersem van het ministerie legt uit: “De 181.520 euro uit het HGIS fonds (een internationaal cultuur-stimuleringsfonds van OC&W en Buitenlande Zaken) toegekende subsidie was gedeeltelijk specifiek gereserveerd voor 2002. Nu er in 2002 echter geen A2A komt en niet duidelijk is wat er daarna gebeurt, zal die subsidie voorlopig nog even blijven staan.” Naast deze subsidie kreeg het Nederlands Popinstituut (NPI) op haar jaarlijkse subsidie ook nog 136.140 euro toegekend speciaal voor A2A. Echter onder een voorwaarde: “Verdere intensivering van de samenwerking tussen Conamus en het NPI”. Die samenwerking is op zijn zachts gezegd helemaal niet van de grond gekomen. “Als dat niet alsnog gebeurt, ziet het ministerie zich genoodzaakt ook deze subsidietoekenning nog eens nader te bekijken,” zo vertelt Van Oortmersem. De samenwerking is dus een harde voorwaarde. Zonder samenwerking geen geld. En dus heeft het NPI weer aangeklopt bij Conamus. Beide partijen hebben inmiddels een vier man sterke werkgroep geformeerd die nu verder gaat onderzoeken hoe de twee nader tot elkaar kunnen komen. Officieel stuurt het NPI aan op een samenwerking tussen haar eigen A2A muziekcongres en Eurosonic showcase, georganiseerd door Conamus. In dit schaakspel lijkt Conamus de beste kaarten in handen te hebben. De woorden van Peter Smidt, directeur van de stichting Noorderslag (die ook Eurosonic organiseert) spreken wat dat betreft boekdelen. Hij staat op zijn eigen manier nog steeds open voor samenwerking: “We hebben twee goed lopende muziekconferenties. Maar we kunnen alle hulp en geld gebruiken om beide evenementen nog beter te maken.” Vrij vertaald: het NPI mag aanschuiven mits ze de bruidsschat van OC&W meeneemt. En gezien de opstelling van het ministerie heeft het NPI niet veel andere opties als ze de toegekende subsidie wil behouden.