Doornroosje: van cultuurpodium tot grote disco

Of hoe een poppodium overleeft in de moderne tijd

Doornroosje heeft een probleem. Als de gemeente niet structureel bijspringt zou de popzaal wel eens genoodzaakt kunnen zijn een grote disco te worden. Doornroosje komt morgen zelf met een aantal scenario’s om de problemen op te lossen.

Of hoe een poppodium overleeft in de moderne tijd

Doornroosje. Een van de bekendere Nederlandse kernpodia. Een van de zalen ook die druk bezig is met uitbreiden om mee te kunnen in de race om de grote acts. Maar dit zal niet lukken zonder dat de gemeente haar structurele subsidie verhoogt. Om een kans te maken op deze extra subsidie moet Doornroosje aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voorwaarden die in ieder geval de programmering niet ten goede lijken te komen. De gemeente wil namelijk alleen over extra subsidiering denken als Doornroosje een opbouw in de bezoekersaantallen kan laten zien. Maurice Driessen, hoofd marketing: “We hebben daarom besloten om wat commerciëler te programmeren en ons meer te richten op grotere concerten en dance.” Vooral dat laatste is goed gelukt. In augustus moet je voor een concert niet naar Doornroosje komen. Over het geheel genomen bestaat volgens Driessen zo’n 75% van de programmering uit dance. Dat is geen probleem, maar het hoofd marketing wil niet dat Doornroosje een grote discotheek wordt. “Naast de centen heb je natuurlijk ook een culturele missie." Maar Doornroosje heeft nog meer problemen. Het zit door een terugloop in gesubsidieerde arbeidsplaatsen met behoorlijk toegenomen loonkosten. Daarnaast heeft er een flinke verversing plaatsgevonden in het managementteam. Ondanks dat Doornroosje mede dankzij dit team financieel een goed jaar achter de rug heeft wordt het tekort op de begroting voor 2002 geschat op 250.000 euro. Je kunt je afvragen waarom Doornroosje niet liever een klein en verantwoord programmerend podium blijft. Maar deze keuze lijkt het podium niet meer te hebben. Driessen: “Doornroosje heeft ervoor gekozen tot de grotere podia te behoren en moet dus werken met professionele krachten, iets wat ook de overheid van de zalen verlangt. Dat vraagt om een professionele bedrijfsvoering. Om die te kunnen betalen moet je de concurrentie met andere professioneel opererende zalen aankunnen. Gaan die uitbreiden, dan moet jij ook.” En alsof dit allemaal nog niet genoeg is zijn er in Nijmegen ook nog eens kapers op de kust van het podiumaanbod verschenen. Podium Merleyn kreeg begin dit jaar de status Kernpodium van het Nationaal Popinstituut. Al heeft ook deze zaal zo zijn problemen; Merleyn voldoet niet aan de brandveiligheidseisen en heeft om die reden haar programmering moeten staken. Doornroosje komt 22 augustus met een aantal scenario’s om de begrotingsproblemen op te lossen. Maar als de gemeente niet bereid is het financiële gat met een structurele bijdrage te vullen lijkt Doornroosje even zo structureel overgeleverd aan een commerciële programmering. Waarbij men voor de invulling van het culturele gedeelte verplicht wordt met Merleyn een gevecht aan te gaan om de gesubsidieerde Nederlandse acts. Niet een erg rooskleurig vooruitzicht. (Gemeente Nijmegen erkent het belang van Doornroosje maar, zo laat voorlichter Arjan Kuil weten, de gemeente kan niet zomaar overal tekorten aanvullen. Vandaar dat Doornroosje eerst zelf met oplossingen moet komen).