"Utrecht zal één van drie poppodia verliezen"

Directeur Rob Beekenkamp vreest voor toekomst De Vloer

"De keus is: of je gooit de tent dicht of je stelt voldoende subsidie beschikbaar om de tent te laten draaien", stelt Rob Beukenkamp van De Vloer, de Utrechtse popzaal die vorig jaar na lange tijd haar deuren weer opende. Op dit moment ziet de zaal zich, samen met de hele kunstensector in Utrecht, geconfronteerd met bezuinigingen.

Directeur Rob Beekenkamp vreest voor toekomst De Vloer

Poppodium De Vloer kampt al sinds de heropening, driekwart jaar geleden, met een financieel gat van twee ton en wordt met sluiting bedreigd. Het tekort wordt volgens de directeur Bekenkamp veroorzaakt door de aanloopproblemen van de nieuwe Vloer en het huidige subsidietekort. De Vloer zegt jaarlijks 430.000 gulden nodig te hebben. Binnenkort beslist de Utrechtse raad over de nieuwe cultuurnota, waar voor de popsector opnieuw bezuinigingen op de rol staan. Bekenkamp is niet optimistisch over de toekomst van de Vloer. "1,2 miljoen gulden - het totale bedrag dat de poppodia mogen verdelen - is niet toereikend om drie zalen exploitabel te houden", zegt hij in het 3voor12 programma Dubbel Check van woensdag 10 oktober. Bekenkamp werd zelf pas een paar maanden geleden directeur en kon meteen aan de slag als crisismanager. Volgens directeur Paul Nieuwenhuizen van Ekko, naast Tivoli de derde popzaal die Utrecht rijk is, moet De Vloer haar financiele problemen en politieke moeilijkheden zelf proberen op te lossen. De Vloer probeerde afgelopen dinsdag in een gesprek met Tivoli en Ekko de huidige situatie in kaart te brengen. Nieuwenhuizen is niet blij dat De Vloer de persoonlijke problemen Utrecht-breed probeert te maken. "Wij hebben ook onze problemen, maar het gaat verder - ook in politiek opzicht - wel goed met Ekko. Wij willen graag dat de Vloer blijft, maar de keuze is niet aan ons."