Einde van Napster: dit is pas het begin!

Laatste nieuws: MP3-ruil kan voorlopig doorgaan

De platenindustrie kraait victorie nu een Amerikaanse rechter Napster een gevoelige klap heeft toegebracht. Maar de platenindustrie juicht tevroeg. Opvolgers staan te popelen.

Laatste nieuws: MP3-ruil kan voorlopig doorgaan

De platenindustrie kraait victorie nu een Amerikaanse rechter Napster een gevoelige klap heeft toegebracht. De softwarefabrikant die het eenvoudig maakt om MP3 files uit te wisselen, moet zijn diensten staken als niet uiterlijk vrijdag 28 juli om 24 uur uitwisseling van met copyright beschermde muziek onmogelijk is gemaakt. Maar de platenindustrie juicht tevroeg. Tal van moeilijker te stoppen opvolgers als Gnutella en Freenet staan te popelen om de populaire rol van Napster over te nemen. Dat Napster is aangepakt is niet zo vreemd. Het bedrijf maakt het niet alleen kinderlijk eenvoudig om MP3-files te vinden en uit te wisselen, maar houdt ook nog eens bij wie welke nummers op zijn computer heeft staan. Als een gebruiker zoekt naar materiaal van bijvoorbeeld The Cure, dan loopt Napster de database langs en wijst waar op andere computers Cure-materiaal te vinden is. Muziek waarvan Napster in dit geval weet dat de nummers auteursrechtelijk beschermd zijn. Simpel gezegd: Napster is mede schuldig aan diefstal door kleine criminelen de weg te wijzen naar aantrekkelijke buit. Dat mag niet, heeft de Amerikaanse rechter gezegd. Uitwisselen van muziek o.k., maar niet van beschermde waar. De platenindustrie spreekt met de winst op Napster van gerechtigheid en doet voorkomen alsof dit de eerste stap richting overwinning op illegaal kopiëren is. Het tegendeel is waar. Een grote klap voor Napster betekent immense kansen voor soortgelijke software. Gnutella en Freenet zijn voorbeelden van software die gebruikers wel de mogelijkheid geven files uit te wisselen, maar die zelf geen centrale database van gestalde muziek bijhouden. Zulke programma’s leggen de verantwoordelijkheid bij de gebruiker. Als fans de software ook gebruiken om onderling illegale files uit te wisselen, dan speelt de software-maker daar geen rol bij en is dus een stuk moeilijker aan te pakken. Dat de Napster-klonen populair worden, staat buiten kijf. Drie kwart van de middelbare scholieren schijnt zonder schuldgevoel games, software en muziek te kopiëren, twintig miljoen mensen werken al onbezwaard met Napster. Zulk wijd verbreid gebruik is niet tot staan te brengen. De platenindustrie rest weinig anders dan deze praktijk als gegeven te beschouwen. Laat de maatschappijen zich richten op nieuwe manieren om muziekliefhebbers aan zich te binden. Geef kopers van officiële releases bijvoorbeeld extra service of extra privileges. Zorg er voor dat de officiële kopers eerste rechten hebben als de kaartverkoop van een toernee van start gaat, laat ze kans maken om hun helden te ontmoeten, mail ze als eerste unieke remixen, e.d. Muziek is passie en als die passie maar goed wordt gevoed zullen er voldoende liefhebbers blijven die geld willen betalen voor kwaliteit. Maar als de platenindustrie niet aan die behoefte tegemoet komt en zijn energie stopt in de strijd tegen populaire nieuwe technieken, kiest men een heilloze weg. Want programma’s als Bodetella, Freenet, Furi, Gnawtella, Gnewtella, GnoLife, Gnotella, GnuCache, Gnucleus, GnuFOO, Gnumm, GNUsong, Gnutella, MyTella, N-Tella en VBGNUtella gaan vrolijk verder waar Napster gebleven was. ERWIN BLOM Laatste nieuws: in hoger beroep is het einde van Napster uitgesteld tot hogere rechters hun licht over de kwestie hebben laten schijnen. Pas in de herfst wordt duidelijkheid in de zaak verwacht. Tot die tijd kan Napster gewoon operationeel blijven.