3voor12 Rotterdam

Twintig nachtzaken verdwenen tussen 2013 en 2018 uit de Rotterdamse nacht

Uit onderzoek Vers Beton blijkt dat tussen 2013 en 2018 twintig nachtzaken zijn verdwenen

Vers Beton heeft bij de Directie Veiligheid cijfers opgevraagd en geanalyseerd. Uit de cijfers blijkt dat tussen 2013 en 2018 twintig nachtzaken verdwenen zijn, terwijl de dienst op eerdere persvragen heeft geantwoord dat dit aantal stijgt. Het centrum van Rotterdam telt 107 zaken met een 24-uursvergunning. Bij  slechts een derde van deze horecazaken vloeit het bier na 02:00 uur ‘s nachts daadwerkelijk nog (zie tabel in dit artikel).

In diezelfde periode heeft de burgemeester sommige van zijn bevoegdheden op rigoureuze wijze ingezet. Bijvoorbeeld door, veel vaker dan zijn voorgangers, zaken tijdelijk op slot te gooien, door geen vergunningen te verstrekken en klagers ruimte te geven. Door zijn ambtenaren wordt ondertussen specifiek beleid geformuleerd om bepaalde straten ‘schoon te vegen’. Hieruit blijkt een duidelijke voorkeur voor een bepaald type horeca: zaken die als het even kan het liefst om 2 uur de deuren sluiten. Ook toont Aboutaleb zich onverbiddelijk in sommige casussen zoals die van plan-C(die een nachtvergunning wilde maar niet kregen) of Club Vie(die nu stoppen). Zo wordt met restrictief horecabeleid de ooit vermaarde Rotterdamse nacht getemd tot een brave avond.

In het artikel van Vers Beton vertelt de eigenaar van Club Vie: '“Na de tijdelijke sluiting ben ik 30, 40 procent minder gaan draaien. Voorheen stond er op een avond als deze, de afterparty van het Zomercarnaval, een lange rij buiten.” In zijn stem klinkt een mengeling van verlangen en boosheid. Verlangen naar de periode vóór de zomer van 2017. Met gemak trok hij toen 700 feestvierders per stapavond. Carbonaro’s boosheid richt zich op de burgemeester die zijn zaak – onterecht, zo bleek al snel – sloot vanwege de verdenking dat meerdere vrouwen binnen werden gedrogeerd en vervolgens buiten misbruikt. Maar hij hekelt ook de media, die hem in zijn ogen afschilderden als crimineel.'

Het dossier Horeca op de Fles van Vers Beton en OPEN Rotterdam probeert het antwoord te vinden op de vraag waarom het Rotterdamse nachtleven het zwaar heeft. Het eerste artikel in dit dossier onthulde al dat een groot deel van de 24-uursvergunningen niet wordt gebruikt, terwijl dat aantal als belangrijk argument geldt in de discussie over meer of minder nachthoreca. 

Na maanden onderzoek en gesprekken met ruim vijftig personen, beklijft dit beeld van het horecabeleid: harde sluitingen en klagers die steeds vaker hun zin krijgen.

Bron: Vers Beton

Dossier Horeca op de Fles

Artikel 1: Aboutaleb houdt informatie achter in de raadsdiscussie over meer nachthoreca

Artikel 2: Restrictief horecabeleid temt Rotterdamse nacht

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12