Kabinet creëert wéér onduidelijke situatie: hoe zit het met zangers?

Liveindustrie moet nog altijd een slag om de arm houden

Na de persconferentie gisteren was de Nederlandse livesector voorzichtig optimistisch: er is eindelijk duidelijkheid, we mogen vanaf 1 juni weer samen muziek maken, repeteren en optreden! Mondjesmaat en voorzichtig, dat wel, voor slechts 30 bezoekers per optreden, maar dat is nog altijd beter dan niets. Maar al gauw sloeg die stemming weer om: op de website van de Rijksoverheid werd een infographic geplaatst met een belangrijke voetnoot. Daar stond namelijk te lezen: ‘Professionele dansers, acteurs, musici (met uitzondering van zangers die met anderen optreden) en artiesten: repeteren toegestaan met maximaal 30 personen.’ Wacht eens even: mogen zangers niet meedoen? Gaat het dan om elke artiest met een zanger? Gaat het om acts met minstens twee of drie zangers? Of gaat het alleen om zangkoren?

Waarschijnlijk helpt zang het coronavirus snel te verspreiden: het Amsterdams Gemengd Koor werd zwaar getroffen door het virus en er is bewezen dat spreekkoren bij voetbalwedstrijden het virus helpen verspreiden.

Het is natuurlijk logisch dat maatregelen daar rekening mee houden. Maar hoe zit het nu? De infographic is inmiddels offline gehaald en op de website van Rijksoverheid worden slechts koren nog verboden om te repeteren. ‘Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken.' De woordvoerder van Van Engelshoven reageert per mail: 'Op dit moment is er nog nader onderzoek nodig naar besmettingsrisico’s bij zangkoren en blaasensembles. Het is daarom voor zang alleen toegestaan bij optredens zonder anderen. Het nadere onderzoek zal meer duidelijkheid geven.'

‘Ik heb vanochtend ook iemand gesproken van OCW. De infographic is kennelijk te vroeg gecommuniceerd en ze moesten toegeven dat er onvolledigheden in zaten’, vertelt Arjo Klingens, voorzitter van de Popcoalitie. ‘Ze zijn zich nu aan het buigen over de zangerszaak, en proberen in de loop van volgende week met nieuwe informatie te komen. Ik doe er nu koel over, maar schrok me kapot toen ik het zag.’

Het is de zoveelste keer dat er onduidelijkheid is omtrent het organiseren van evenementen. Zo mochten concertzalen per 1 juni open. Of 21 mei? Of pas 1 september? Nee, toch al per 1 juni voor 30 man. Maar of zangers dan op het podium mogen staan? Dat is onduidelijk. Klingens: ’Ik vind het juist zo hoopvol om te zien dat er initiatieven ontstaan, mensen worden heel creatief van alle beperkingen. Zoiets als vandaag zou waanzinnig veel consequenties voor zulke initiatieven kunnen hebben. Het ministerie van OCW kan ook niet de hele maatschappij overzien, maar het zou zo fijn zijn als de overheid iets meer rekening met ons kan houden.’

Tot er meer zekerheid is zullen artiesten en concertorganisatoren een slag om de arm moeten houden: wellicht moet de zanger thuisblijven. 

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12