Van Engelshoven: samen zingen blijft verboden

Van de '300 voor kunst en cultuur' gaat 29 miljoen naar de poppodia

‘In afwachting van een onderzoek naar de besmettingsrisico’s van zingen en blazen is het vooralsnog niet toegestaan samen met anderen te zingen of te blazen’, schrijft minister Van Engelshoven (OCW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Afgelopen week was nog onduidelijk of zangers wel het podium op mochten zodra 1 juni de poppodia de deuren weer openen. Brancheorganisatie VNPF interpreteert de brief als volgt: ‘Een band met een zanger of zangeres kan, een achtergrondkoor kan dus niet.’

Zo staat er wel meer nieuwswaardigs in de brief van Van Engelshoven: ze meldt hoe de beloofde 300 miljoen euro extra voor cultuur gaat worden verdeeld. Zoals verwacht gaat het gros naar de instellingen die onder de basisinfrastructuur vallen, dat voor het grootste deel bestaat uit klassieke orkesten en de ‘hoge’ podiumkunsten. De popmuziek moet het vooral van de gemeenten hebben, verschillende fondsen moeten onder de podia op gemeentelijk niveau 29 miljoen euro verdelen.

Daar zitten wel aan aantal voorwaarden aan verbonden: ten eerste moeten de poppodia door het VNPF zijn ‘aangeduid als nationaal van belang’. Daarnaast betreft het de 198 instellingen die ook nu al subsidie krijgen uit de potjes van de zes rijkscultuurfondsen, die in 2018 minimaal 15 procent eigen inkomsten hadden. Zij kunnen in ieder geval profiteren van een verlenging van de huidige NOW-regeling (waarbij ditmaal ook ‘rekening wordt gehouden met de loonkosten van seizoensgebonden bedrijven’) en een verlenging van de TOZO (met nog onduidelijke ‘aangepaste voorwaarden’). Toch vallen met deze regelingen een boel met name kleinere poppodia tussen wal en schip. Van Engelshoven schrijft dat deze instellingen in ieder geval aanspraak kunnen maken op de 30 miljoen die wordt uitgetrokken voor leningen, maar doet daarbij een nogal opmerkelijke uitspraak: deze instellingen worden ‘hiermee in staat gesteld worden publieksgerichte producties, programma’s, tentoonstellingen of projecten te ontwikkelen’.

Van Engelshoven verwacht dat de subsidies door zullen druppelen naar ‘zzp’ers, flexwerkers en artiesten’ die nu zonder opdrachten zitten. De regelingen die direct voor de zzp’ers en individuele makers worden uitgetrokken, zijn in verhouding schamel. 11.8 miljoen wordt geïnvesteerd in verschillende fondsen, waaronder het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten. Ook voegt Van Engelshoven 5 miljoen toe aan het Steunfonds Rechtensector, een initiatief van de Nederlandse rechtenorganisaties waaronder Buma/Stemra en SENA.

Nog een opmerkelijke uitspraak: een deel van de festivalsector smeekt de minister om in gesprek te gaan met de verzekeraars, nu de festivalzomer van 2021 óók al in gevaar komt. Van Engelshoven zegt daarover: ‘Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels bij mij aangegeven een rondetafelgesprek te willen organiseren met OCW, EZK en Financiën, als ook de evenementensector, VNO-NCW en ketenpartners uit de verzekeringssector.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12