Het doek valt definitief voor RASA

Organisatie zet zich in voor behoud van het pand aan Pauwstraat voor cultuur

Tekst: redactie 3voor12/Utrecht ,

Het doek is definitief gevallen voor RASA. Het Utrechtse wereldmuziekpodium, dat vorig seizoen nog zijn 45-jarig bestaan vierde, laat weten te stoppen. Vorige week werd bekend dat het college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht het advies over de verdeling van cultuursubsidies in de periode 2017-2020 volgt. Met dit besluit nam de gemeente ook het advies over om de subsidie aan RASA te beëindigen.

Naar het oordeel van de commissie was RASA onvoldoende innovatief en was de ambitie om op relevante en uitgesproken wijze in te springen op de actualiteit onvoldoende aanwezig. Ook stelde de commissie de vraag of wereldmuziek niet op een minder kostbare manier geprogrammeerd kan worden. Na de bekendmaking van het advies heeft RASA bijna 8.500 handtekeningen opgehaald voor een petitie voor behoud van het wereldmuziekpodium, zonder het gewenste resultaat. De voorzitter van de Raad van Toezicht van RASA, Jan Ravesteijn, noemt het advies onbegrijpelijk. "Per definitie betekent dit een aderlating voor de wereldmuziek."

Positie niet-westerse muziek in Utrecht
Zoals we al eerder schreven betekent het stoppen van RASA niet per se dat het helemaal gedaan is met niet-westerse muziek in Utrecht. Het college onderschrijft namelijk de mening van de adviescommissie dat het van groot belang is om een eigentijdse en vooruitstrevende programmering van niet-westerse muziek en culturen in Utrecht te waarborgen. De adviescommissie stelde ook vast dat de functie ‘niet-westerse programmering’, los van RASA, stadsbreed een impuls verdient. Het college van Utrecht heeft het Utrechts Muziek Overleg (het overlegorgaan van muziekpodia en -festivals) gevraagd om het idee van een tijdelijke programmeringsinstantie verder uit te werken. Met ingang van 2017 is daarvoor een bedrag van maximaal € 100.000 euro gereserveerd, voor een periode van twee jaar. RASA wil samen met het Utrechts Muziek Overleg onderzoeken hoe de kennis en het netwerk van RASA optimaal ingezet kunnen worden om de continuïteit en kwaliteit van programmering van niet-westerse muziek voor de stad te waarborgen.

Pand aan de Pauwstraat
Wat er met het bestaande pand aan de Pauwstraat gebeurt is nog onduidelijk. De gemeente heeft aan de de Utrechtse Vastgoed Organisatie gevraagd om een nieuwe bestemming voor het pand te vinden. RASA pleit voor het behoud van het podium voor cultuur en met name voor muziek. Ravesteijn: “Het zou doodzonde zijn dat door dit besluit het mooie muziekpodium Pauwstraat zou verdwijnen. De gemeente erkent dat er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in het pand. Het zou enorme kapitaalvernietiging zijn als daar de komende jaren geen gebruik van wordt gemaakt.”

De zaal van RASA is een vlakke vloertheater dat qua techniek is uitgerust als een hedendaagse popzaal. Daarnaast bezit het podium professionele audio- & video-opname apparatuur. Volgens RASA is het pand daardoor uitermate geschikt als podium voor kleinschalige, avontuurlijke muziek in de breedste zin des woords, maar bijvoorbeeld ook voor kleinkunst of debat. Een dergelijk podium moet volgens RASA behouden blijven voor het Utrechtse muzikale ecosysteem. RASA gaat begin oktober in gesprek met een aantal belangrijke spelers in de cultuursector en zou graag zien dat zij een initiatiefgroep ‘Podium Pauwstraat’ oprichten die vervolgens een plan voor behoud van het pand indient bij de gemeente. Dit plan zou dan ingebracht moeten worden op de Raadsinformatiebijeenkomst op donderdag 27 oktober, waarin alle subsidieaanvragende instellingen kunnen reageren op het Collegevoorstel 'Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 - 2020'.