De Kelder vindt nieuw onderkomen in voormalige Prodentfabriek

Amersfoorts poppodium moet na de zomer starten op nieuwe locatie

Tekst: Marc van der Laan ,

Met het tekenen van een intentieverklaring met innovatieve microstad De Nieuwe Stad lijkt er een einde te komen aan jaren van onduidelijkheid over de huisvesting van De Kelder. Met ingang van het nieuwe seizoen verhuist het Amersfoortse poppodium naar Hal 6 van de voormalige Prodentfabriek.

De Nieuwe Stad
Toen de plannen om met De Kelder van de tijdelijke locatie in het Oliemolenkwartier te verhuizen naar het Eemplein in 2011 stukliepen op de financiën leek de toekomst onzeker. Na een “korte vrijage met de binnenstad”, zoals Kelder-directeur Dick te Winkel het noemt, is hij sinds afgelopen zomer in gesprek met het naastgelegen De Nieuwe Stad, de microstad die in de voormalige Prodentfabriek wordt ontwikkeld. Deze gesprekken hebben geresulteerd in het ondertekenen van een intentieverklaring om De Kelder te vestigen in De Nieuwe Stad.

Poppodium van de toekomst
Een belangrijke reden voor deze keuze is dat het poppodium zoals we dat nu kennen in de visie van Te Winkel achterhaald is. Het poppodium van de toekomst is volgens hem “een plek waar je zeven dagen van de week terecht kunt”. Hij zocht naar een plek waar het podium onderdeel zou zijn van een groter geheel en heeft die gevonden in De Nieuwe Stad. “Wij willen de verdere ambitie van De Kelder ruimte gegeven”, licht Bülent Yokus van De Nieuwe Stad toe. Voor De Nieuwe Stad is de komst van De Kelder en de gehoopte samenwerking met de daar al aanwezige innovatieve bewoners een belangrijke stap in de doorontwikkeling van het gebied.

Popzaal en horecaruimte
Te Winkel hoopt al in het nieuwe seizoen op de nieuwe locatie te kunnen starten. Het nieuwe poppodium wordt gevestigd in Hal 6, de voormalige expeditieloods van de Prodentfabriek. Circa een derde van die hal wordt straks gebruikt voor een popzaal voor 400 bezoekers (iets meer dan de 350 die er nu in De Kelder kunnen) en een horecaruimte voor 100 bezoekers. De horecaruimte is ook overdag open en er kan ook geprogrammeerd worden. De nieuwe locatie biedt ruimte voor iets meer diversiteit en wat grotere acts, maar De Kelder zal volgens Te Winkel vooral de weg voorzetten die ze qua programmering al zijn ingeslagen.
 
Haalbaarheidsonderzoek
Maar voor het zover is moeten eerst nog een aantal obstakels worden weggenomen. De definitieve verhuizing is mede afhankelijk van een haalbaarheidsonderzoek naar de plannen door de gemeente Amersfoort, en een onderzoek naar de geluidsnormen. Om geluidsoverlast te voorkomen wordt gedacht aan een ‘box in een box’-concept of voorzetwanden. Beide partijen hebben de intentie om veel vaart te maken. Ondanks het feit dat het nieuwe seizoen al over een maand of zes begint denken beide partijen dat dit moment wel haalbaar is. “De Nieuwe Stad is een project van vastgoedbedrijf Schipper en Bosch”, legt Yokus uit. “Die hebben veel slagkracht om dat te doen.”
 
Ambities
Op de nieuwe plek wil De Kelder ook haar ambities verder invullen. Te Winkel is van plan om breder te programmeren en noemt daarbij literatuur, debat, beeldende kunst als voorbeelden. De bredere programmering betekent niet per se een groei van het team. Voor deze disciplines worden mensen om De Kelder heen verzameld die projectmatig met het podium samenwerken. Overdag zijn de ruimtes beschikbaar voor groepen die willen vergaderen en partijen die iets willen organiseren. Daarnaast komen er faciliteiten die het nieuwe werken mogelijk maken en worden er meer educatieve activiteiten ontwikkeld. Op die manier moet de beweging van podium naar ontmoetingsplek worden gemaakt. Daarnaast is Yokus namens De Nieuwe Stad in gesprek met de Hogeschool Utrecht over de mogelijkheden om op het terrein van De Nieuwe Stad een campus te vormen.
 
Financiën
De Kelder wordt huurder van het nieuwe podium maar fungeert ook als opdrachtgever in de richting van De Nieuwe Stad, dat de kosten voor de noodzakelijke verbouwing voor haar rekening neemt. De nieuwe plek betekent wel een huurverhoging voor De Kelder. Te Winkel denkt de begroting echter sluitend te kunnen krijgen doordat er een gunstigere exploitatie mogelijk is en meer eigen inkomsten gegenereerd kunnen worden. Daarnaast is de financiële armslag van De Kelder groter geworden door een subsidieverhoging van € 90.000 die het podium eind vorig jaar van de gemeente heeft gekregen.
 
Nieuwe naam?
Dat het nieuwe podium ook De Kelder blijft heten, is geen vast gegeven. Volgens Te Winkel is de verhuizing naar een nieuwe locatie een natuurlijk moment om over de naam na te denken, net zoals dat gebeurt over het nieuwe concept.