Zolang de luie hippies er maar zijn

Of: hoe je als band geboekt moet worden

Twee Utrechtse bands, Slang en Paler Noon, besluiten de handen inéén te slaan en stuurden een bandje naar 'Ja, dus...?' in Gouda. Eric Regenwand van Paler Noon 'belde er achteraan', zoals het jargon luidt, en bericht Anton Winkelhaak van Slang per e-mail over het resultaat.

Of: hoe je als band geboekt moet worden

(Onderstaande is gebaseerd op ware feiten. Namen zijn gefingeerd om de beschadigden enigszins te beschermen.) Eric: Gisteren nog even naar 'Ja, dus...?' in Gouda gebeld. Kreeg van de dienstdoende lamstraal te horen dat het bandje was beluisterd, maar "eh... ik was niet echt onder de indruk." Ik vroeg: "Bedoel je van de kwaliteit van het bandje, de liedjes, het genre?" Hij zei: "Nou, we kunnen er misschien ooit wel wat mee hoor, maar ik ben bang dat er nu achttien luie hippies op af zouden komen". Vast zo’n gast met een Foo Fighters-T-shirt, weet je wel. Anton: Achttien luie hippies? Daar doen we het voor, man. Als die hippies echt lui zijn en ze komen toch naar 'Ja, dus...?', dan maakt die tape toch wat los blijkbaar. Ik zou snel de boel kortsluiten. Hier is een ontwerpcontract: Geachte programmeur, Naar aanleiding van een telefonisch overleg stuur ik u deze brief. Wij gaan akkoord met optreden in jeugdsociëteit 'Ja, dus...?' onder de voorwaarden zoals mondeling overeengekomen. Contractant 1 (Slang en Paler Noon) verplicht zich tot levering van twee uur gitaarmuziek, contractant 2 ('Ja, dus...?') verplicht zich tot levering van achttien of meer luie hippies die het door contractant 1 gebodene zullen beluisteren. Eric: Klinkt goed, maar ik zou het toch duidelijker vastleggen: Indien één of meerdere van voornoemde luie hippies niet aanwezig zijn, heeft contractant 1 het recht om door een middels de betrokken bedrijfsvereniging bij door contractant 2 beheerde accommodatie aangestelde controlerende arts een onderzoek te laten instellen naar de oorzaken omtrent het wegblijven van één of meerdere personen van voornoemde aard. Als één of meerdere luie hippies ondanks luiheid de door contractant 2 beheerde accommodatie voor beëindiging van de door contractant 1 geleverde werkzaamheden verlaten, dan zal de in gebreke gebleven contractant een schadevergoeding betalen aan de benadeelde contractant, die gelijk is aan tenminste eenmaal het totaal van het overeen-gekomen bedrag als genoemd in artikel 3. Mocht contractant 2 verzuimen binnen twee maanden na de verzorgde gitaarmuziek aan deze verplichting te voldoen, is contractant 1 gerechtigd de resterende luie hippies middels een daartoe aangewezen hoeveelheid mariniers in elkaar te laten trappen. Zoiets? Anton: Ik zou voorzichtig zijn met die laatste zin. Programmeurs en humor... Column gebruikt met dank aan GUN Magazine