Einde programmering WORM

voorgestelde bedrag te laag voor risicovolle programmering

Redactie 3voor12 zuid-holland ,

Voor WORM heeft het verdelingsvoorstel, wat vandaag door de gemeente bekend is gemaakt, fatale gevolgen. De eigen programmering zal namelijk volledig verdwijnen. De huidige locatie, waar ze pas sinds een jaar zitten, zal een verhuurschuur worden.

Het verdelingsvoorstel van het college van Burgemeester en wethouders van Rotterdam voor het cultuurplan 2013-2016 hebben fatale gevolgen voor de eigen programmering van WORM. Die verdwijnt namelijk volledig. Het voorgestelde bedrag is lager dan het minimum dat nodig is om risicovolle programmering te realiseren en daarmee verdwijnt ook de toegevoegde waarde voor de stad. WORM rest niets anders dan een verhuurschuur te worden; de openbare werkplaatsen voor film, muziek en media moeten grotendeels worden ontmanteld, het laatste filmhuis in het centrum zal ophouden en de vooruitstrevende (pop)muziek verdwijnt volledig.

De verhuizing naar de Witte de Withstraat (minder dan een jaar geleden!) is mede tot stand gekomen dankzij de gemeente, met daarbij het vooruitzicht dat de extra huisvestingskosten in het nieuwe cultuurplan zouden worden gedekt. Dit voorstel van het college betekent dat de gemeente - net als de RRKC - geen rekening houdt met de nieuwe situatie. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de nieuwe WORM wordt niet gecontinueerd en daarmee vervalt de basis om WORM in zijn huidige vorm door te zetten.

 

Bovenop de reeds ingezette reorganisatie betekent dit dat 16 van de 19 medewerkers sowieso hun baan verliezen en dat er alleen nog incidentele (externe) programmering overblijft.

 

We hebben geprobeerd de gemeente aan de hand van cijfers en prognoses te overtuigen van de desastreuze gevolgen voor de programmering, maar tot dusverre wil de gemeente de consequenties van haar keuze niet beseffen. Meer dan 53% teruggang blijft helaas niet zonder consequenties. Onze hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad om dit aanstaande verlies te voorkomen.