Gemeenteraad stelt oprichting Alkmaars poppodium zeker

Parkhof geen aparte stichting

Jiery van Roon, ,

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de Alkmaarse gemeenteraad definitief ingestemd met de bouw van een nieuw poppodium, én met het samengaan van Parkhof en Atlantis. De publieke tribune was goed gevuld met afgevaardigden van beide podia, waartussen op niet ieder vlak overeenstemming bestaat over de invulling van de nieuwe organisatie.

Parkhof geen aparte stichting

Het nieuwe Alkmaarse poppodium komt er. Het podium waar al maandenlang over wordt gediscussieerd en waar reikhalzend naar wordt uitgekeken, is afgelopen donderdag na een lang voortraject door de gemeenteraad van Alkmaar geloodst. Enkel de eenmansfractie Liberale Kracht stemde tegen. Het feit dat de publieke tribune te klein was om ruimte te bieden aan alle geïnteresseerden, onderstreepte volgens verschillende raadsleden het belang van een poppodium. Er werd bovendien algemeen erkend dat de aanwezigheid van een poppodium een substantiële bijdrage zal leveren aan de algemene aantrekkelijkheid van Alkmaar voor jongeren, en daarmee aan de toekomst van de stad. Deze overheersende mening werd bekrachtigd door de voorgenomen gemeentelijke subsidie voor het nieuwe podium: er zal in de beginperiode jaarlijks 425.000 euro worden bijgedragen, waarna indien mogelijk zal worden afgebouwd. De gemeenteraad realiseert zich dat het succes van een poppodium afhankelijk is van deze bijdrage, gelet op de financiële problemen van andere Nederlandse zalen. Onder de toehoorders bevonden zich zowel vrijwilligers en bezoekers van Parkhof als oud-medewerkers en -bezoekers van Atlantis. Beide partijen maakten gebruik van de mogelijkheid tot inspraak. Vanuit Parkhof klonk de sterke oproep om de karakteristieke identiteit van het jongerencentrum binnen de nieuwe constructie te behouden. Het amendement dat voorzag in een concrete invulling hiervan, zoals de vorming van een aparte stichting, het scheiden van subsidiestromen en het bouwen van een aparte zaal met eigen voordeur, werd echter verworpen. Wethouder Meijer deed op nadrukkelijk verzoek wel de belofte dat de Parkhof-identiteit binnen de nieuwe organisatie behouden zal worden. De belangrijkste boodschap van de Atlantis-afvaardiging luidde dat er onder de jonge bewoners van Alkmaar een dringende en groeiende behoefte bestaat aan een plaats om van cultuur en muziek te kunnen genieten, waarbij het samengaan met Parkhof niet als belemmering wordt gezien. Over de locatie van het nieuwe podium is nog geen besluit genomen. Naast de huidige locatie van Parkhof in het Victoriepark zullen ook de bouwmogelijkheden in de Overstad worden onderzocht. De verwachting is dat er begin 2009 meer duidelijkheid komt over de locatie. Wethouder Meijer deed echter wel de uitspraak dat de intentie is dat zoveel mogelijk personeel van beide bestaande organisaties zal worden overgenomen.