The Sheer covert John Lennon voor Amnesty

Band vraagt aandacht voor discriminatie in Europa

3voor12/NoordHolland redactie, ,

De Haarlemse band The Sheer maakt sinds kort deel uit van het wereldwijde muziekinitiatief 'Make Some Noise' van Amnesty International. Net als tientallen andere artiesten zoals Racoon, Black Eyed Peas, Snow Patrol en Maroon 5 zal de band een song van John Lennon opnemen. De nummers worden aangeboden op de Amnesty site waar ook aandacht gevraagd wordt voor wereldwijde schending van mensenrechten.

Band vraagt aandacht voor discriminatie in Europa

De Haarlemse band The Sheer maakt sinds kort deel uit van het wereldwijde muziekinitiatief ‘Make Some Noise’ van Amnesty International. Net als tientallen andere artiesten zoals Racoon, Black Eyed Peas, Snow Patrol en Maroon 5 zal de band een song van John Lennon opnemen. De nummers worden aangeboden op een speciale pagina van de Amnesty site waar de muzikanten ook aandacht vragen voor de wereldwijde schending van mensenrechten. De nieuwe uitvoeringen van de Lennon-songs zijn daar te downloaden (www.amnesty.org/noise). Make Some Noise ‘Make Some Noise’ is ontstaan nadat Yoko Ono de rechten van de songteksten van John Lennon aan Amnesty schonk. De songteksten van John Lennon gaan over dezelfde hoop en menselijkheid die Amnesty’s visie inspireren; die van een wereld waarin de rechten van de mens voor ieder persoon gerespecteerd en nagevolgd worden. Muziek is universeel, doorbreekt culturele- en taalbarrières en brengt mensen dichter bij elkaar. Het Make Some Noise project is ontwikkeld om met behulp van muziek artiesten en activisten samen te brengen, om een nieuwe generatie bewust te laten worden van de mensenrechtensituatie in de wereld en in actie te laten komen tegen mensenrechten-schendingen. Daarnaast is Amnesty International een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met het downloaden van de songs steunen muziekliefhebbers de organisatie. Al het geld dat op wordt gehaald met het Make Some Noise project komt ten goede aan de werkzaamheden van Amnesty International. Van o.a. de volgende artiesten zijn al covers te downloaden; Black Eyed Peas, Snow Patrol, The Cure, Maroon 5, Tokio Hotel en Postal Service. Discriminatie in Europa Met het Make Some Noise project vraagt Amnesty Nederland in samenwerking met 3FM aandacht voor discriminatie in Europa. Discriminatie is een aanval op de fundamenten van de rechten van de mens. Discriminatie is niet alleen een mensenrechtenschending op zichzelf, maar leidt vaak tot de zwaarste schendingen van de lichamelijke en geestelijke integriteit. Discriminatoire praktijken en beleid scheppen de omstandigheden waarin sommige mensen meer kans hebben te ‘verdwijnen’, gemarteld te worden, vastgezet, de doodstraf te krijgen, buitengerechtelijk geëxecuteerd worden dan anderen. Ook kan discriminatie ertoe leiden dat daders van mensenrechtenschendingen niet berecht worden. Het tegengaan van discriminatie is derhalve cruciaal bij het tegengaan van mensenrechten-schendingen. De komende maanden lanceert 3FM verschillende Make Some Noise nummers. Aan elk nummer wordt een verhaal gekoppeld. Het zijn verhalen over de gevolgen van discriminatie, de vernederingen en daaruit vaak voortkomende schending van de mensenrechten. De cases worden binnenkort op de Nederlandstalige versie van de Noise-site gepubliceerd. Jongeren kunnen Amnesty helpen door naast het downloaden van een nummer de digitale petities tegen discriminatie te ondertekenen.