Vruchtbaar gesprek wethouder en vrijwilligers Azijnfabriek

Realisatie nieuw poppodium en overgangsperiode nog steeds onzeker

Pierre Oitmann, ,

Dinsdagavond ontving een groepje vrijwilligers van de Azijnfabriek CDA-wethouder Kemp in het Roermondse kernpodium. Tijdens deze bijeenkomst kreeg de wethouder 2.500 petities uitgereikt. Ook werd er gesproken over de eisen van een nieuw poppodium en hoe de overgangsperiode tussen de dreigende sluiting van de huidige Azijnfabriek en de opening van een gewenst nieuw pand eruit zou moeten zien.

Realisatie nieuw poppodium en overgangsperiode nog steeds onzeker

Dinsdagavond 4 december ontving een groepje vrijwilligers van de Azijnfabriek CDA-wethouder Wim Kemp in het Roermondse kernpodium. Tijdens deze bijeenkomst kreeg de wethouder 2.500 petities uitgereikt, ondertekend door bezoekers die Azijnfabriek een warm hart toedragen. Ook werd er gesproken over de eisen van een eventueel nieuw poppodium en hoe de overgangsperiode tussen de dreigende sluiting van de huidige Azijnfabriek en de opening van een gewenst nieuw pand eruit zou moeten zien. De vrijwilligers gaven aan dat Azijnfabriek een aantal sociaal-culturele functies vervult, die jongeren niet elders in de regio kunnen aantreffen. Ook de stimulatie van de jongerencultuur en vrijwilligerswerk behoren hiertoe. De steeds verder slinkende subsidie en het dure onderhoud aan het pand werden aangehaald als belemmeringen om Azijnfabriek verder te laten “groeien”. In het gesprek tussen de vrijwilligers en wethouder Kemp, dat door beide partijen werd aangeduid als “vruchtbaar”, kwam naar voren dat een nieuw poppodium niet eerder gerealiseerd zal zijn dan 2011 en dat dit niet in het huidige pand aan de Zwartbroekstraat zal zijn. De vrijwilligers spraken de wens uit dat zij in een toekomstige situatie nog steeds een belangrijke plek zullen innemen binnen de organisatie en dat dit ook voor toekomstige vrijwilligers het geval zal zijn. Kritisch punt is de overgangsperiode. De gemeente kan op dit moment nog geen tijdelijk onderkomen garanderen en mocht de stichting Azijnfabriek in 2008 definitief opgeheven worden, waarvan in een brief aan de wethouder wel degelijk sprake is, dan zou dat betekenen dat de huidige locatie vanaf onmiddellijke ingang komt te vervallen. Donderdag, 6 december, volgt er een gesprek tussen de vrijwilligers, de twee vaste personeelsleden en de twee vertrekkende bestuursleden over de ontbinding van de stichting en de directe gevolgen. Dat gesprek kan uitkomst bieden in deze prangende situatie. Want als de stichting daadwerkelijk ergens in januari ontbonden wordt en er geen nieuw bestuur opstaat, dan sluit Azijnfabriek vanaf die datum zijn deuren.