Cultuurwethouder Jaap Dijkstra over popcultuur in Groningen

“Ik ben tevreden”

Lemke Kraan, ,

Het is alweer een jaar geleden dat 3VOOR12/Groningen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen raadsleden cultuur aan de tand voelde over het belang van popcultuur in Groningen. We hebben intussen een nieuwe wethouder van cultuur, Jaap Dijkstra (PVDA). Hoe belangrijk vindt hij popcultuur? Heeft hij grootse plannen om de popcultuur in Groningen een extra impuls te geven?

“Ik ben tevreden”

“Als ik bekijk wat we in Groningen zoal hebben, denk ik dat de popcultuur hier bruist en een stevige positie inneemt. We hebben in vergelijking met andere plaatsen veel te bieden en kunnen ons meten met veel grotere steden in West-Europa. Amsterdam is jaloers op een festival als Eurosonic.” Aan het woord is de Groninger cultuurwethouder Jaap Dijkstra (PVDA). Hoe belangrijk vindt hij de popcultuur in onze stad? 3VOOR12/Groningen vroeg het hem. Dijkstra is tevreden. Hij noemt de poppodia, het oefenruimteaanbod en de muziekfestivals. Een lange lijst. Boodschap: in Groningen hebben we het, wat popcultuur betreft, zo slecht nog niet. Groningen heeft geen apart popbeleid, maar het beleid is verweven met het algemene cultuurbeleid. Hoe stimuleert de gemeente de popcultuur? Moet de gemeente, om deze cultuurvorm levendig te houden, hieraan een substantiële bijdrage leveren? Of redt de popcultuur zich zelf wel? “Je zult het voortdurend moeten blijven voeden”, erkent Dijkstra. “We willen bovendien een divers palet aanbieden. Het aanbod moet laagdrempelig zijn, zodat veel stadjers kunnen kennismaken met verschillende stijlen. Ook kleinere subculturen moeten een platform hebben. Dat betekent dat je soms een handje moet helpen met subsidies.” Maar dat betekent niet dat cultuurinstanties die in de nabije toekomst last ondervinden door het wegvallen van de gesubsidieerde banen, meteen bij de gemeente kunnen aankloppen voor een hogere subsidie. Een poppodium als Vera heeft moeite het verlies van gesubsidieerde banen met eigen middelen op te vangen. Dit zou in de toekomst gevolgen kunnen hebben voor de programmering. Dijkstra: “Instellingen hebben lang genoeg de tijd gehad om op dit probleem te anticiperen. Sommige slagen daarin, anderen niet. Als Statenlid heb ik dit probleem aangekaart, en er is een motie (van de PvdA) aangenomen om iets aan deze problematiek te doen.” Het lijkt erop dat poppodia het de komende jaren moeilijk zullen krijgen. Door de dalende cd-verkoop moeten bands het vooral hebben van optredens. Als gevolg hiervan schroeven bands hun prijs omhoog en wordt het voor podia steeds moeilijker bands te betalen. Maar, vindt Dijkstra, je kunt als gemeente niet alles stimuleren. “Groningen heeft een uitgebreide undergroundscene en daar popt regelmatig iets op. Dat gaat allemaal vanzelf. Een van de krachten van Groningen is de samenwerking die plaatsvindt tussen verschillende instanties. Dit gebeurt vaak op informele basis. Dat is het voordeel van een relatief kleine stad als Groningen. In steden als Amsterdam werken ze vaak langs elkaar heen. Daar is het ieder voor zich. In Groningen weten organisaties elkaar goed te vinden. Daar ligt onze kracht en dat moeten we met zijn allen vasthouden en verder uit bouwen.” Voor de toekomst heeft de gemeente een aantal nieuwe plannen liggen om de popcultuur te stimuleren. Dijkstra: “We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw zomerpodium op de Drafbaan in het Stadspark, waar eerder al de Rolling Stones en Tina Turner optraden. Op dit podium zouden grote en gerenommeerde bands kunnen spelen.” Dijkstra hamert erop dat hij geen stad wil die alleen maar uit consumenten bestaat. “We willen de mogelijkheden voor de makers, de muzikanten en de theatermensen uitbreiden. Recent hebben we nog een subsidie toegekend voor extra oefenruimtes. Een tijdje terug waren we op werkbezoek in Hamburg. Daar hebben we een pand gezien waar kleine bedrijfjes voor een lage prijs een ruimte kunnen huren. De hele keten van band tot cd is daar vertegenwoordigd, dus ook studioruimte, een verkooporganisatie, film- en promotiemateriaal en administratieve en juridische ondersteuning. Het zou geweldig zijn als we zoiets ook in Groningen zouden hebben. We willen de komende jaren kijken of dat mogelijk is.”