3voor12 Gelderland

Nieuwe coronamaatregelen: avondlockdown tot zeker 14 januari

Nog steeds geen concerten en evenementen in de avonduren

Het kabinet heeft vanavond tijdens de persconferentie aangekondigd dat de avondsluiting wordt verlengd tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 om de stijging van coronabesmettingen terug te dringen, vanwege de zorg om de nieuwe omikronvariant en om verdere druk op de zorg te voorkomen.

Voor onder meer locaties voor kunst- en cultuur, zoals theaters en poppodia, gelden nog steeds sluitingstijden tussen 17.00 en 05.00 uur. Dat betekent in praktijk dat er 's avonds nog steeds geen concerten of voorstellingen mogelijk zijn tot medio januari 2022. Wel blijft het mogelijk om voor 17.00 uur matineevoorstellingen te organiseren, volledig seated en op een derde van de capaciteit.

Voor ondernemers, bedrijven, ZZP’ers, culturele instellingen en sportorganisaties die door deze maatregelen worden getroffen, verlengt het kabinet het steunpakket tot en met het eerste kwartaal van 2022. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit.

De steun voor de evenementensector wordt verlengd tot en met het derde kwartaal. Deze steun geldt als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Wel neemt het eigen risico voor de organisatoren toe.

Op 14 januari 2022 wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Het kan zijn dat het inzicht van het OMT over de omikronvariant aanleiding geeft om dit moment te vervroegen.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12