Jazz, Jazz, Jazz door Phils Music Laboratory

Jazz onder gedompeld in een experimentele moderne saus.

Daniella Middelhof ,

In Nijmegen heeft tot 2000 een landelijk gerenommeerd jazzpodium bestaan, te weten O'42. Na de sluiting van O'42 werd de jazzprogrammering ondergebracht in LUX, maar zonder succes. Het ontbrak Nijmegen aan een jazzpodium dat kwalitatief vergelijkbaar was met podia in andere middelgrote steden. De stichting Jazz & Impro Nijmegen – de JIN dus – is in 2001 opgericht met als doelstelling de podiumfunctie zoals die in O'42 bestond te doen herleven. In Brebl was het de beurt aan Phils Music Laboratory

Het concert

Phils Music Laboratory, Brebl, 21.15u, 11 juni 2015

Het concert

Phils Music Laboratory is geland in Brebl. De band bestaat uit 7 man: vier blazers, een contrabassist, drummer en een pianist. De formatie bestaat sinds 2013. De in November 2014 uitgebrachte live-cd Live at Lux van de band is tot stand gekomen door een crowdfundingproject en Nijmegen Cultuurfonds. De grondtoon is jazz die in de mix gaat met aparte maatsoorten die perfect passen waardoor de composities fascinerend zijn en een eigen geluid creëren.

De muziek

Sommige stukken bouwen op naar een climax, ze spetteren. De band begint met een dromerig stuk waarin op zichzelf staande solo’s zich vervlechten met de muziek. Het klinkt vernieuwend. Je wordt er nieuwsgierig door, het smaakt naar meer. De fraai geschreven composities getuigen van een hoogstaand niveau van deze muzikanten. Het enige wat minder is dat het geheel op een gegeven moment nogal statisch is; er wordt niet veel bewogen.

Het moment

Bandleider Philipp Ruettgers vertelt leuke anekdotes tussen de stukken door. Zo is er één van een masterclass in Zwitserland waar er dagenlang Bebop gespeeld werd, waar hij op een gegeven moment meer dan genoeg van had. Dit gegeven wordt uitgebeeld door het stuk “Frauenfeld”. Het publiek zit vol aandacht te luisteren en geniet zichtbaar. Tot het eind blijven ze geboeid en het is te zien dat ze zich in de muziek verplaatsen. Na het laatste stuk willen ze nog meer en wordt er met een staande ovatie om meer gevraagd. Die toegift krijgen ze ook. De muziek van Phils Music Laboratory staat voor dynamiek en afwisseling van klanken en geluiden die je meevoeren, van dromerig romantisch tot levendig en ritmisch.

De foto