Opheffing Perron31 lijkt weg te effenen voor Poppodium Ede

Initiatiefnemers staan klaar om jongerenvoorziening nieuw leven in te blazen

Harold Broedelet ,

Afgelopen mei gaven Xander van Soelen en Stephan Beumer, samen met Twan Spierings de drijvende krachten achter Poppodium Ede, aan de Gemeenteraad in Ede een toelichting op het businessplan achter het op te richten podium. Het idee werd unaniem positief ontvangen, zij het dat sommige raadspartijen uit principe-overwegingen een beetje terughoudend waren. Doordat politiek Ede op dit moment met zomerreces is, ligt dit thema stil. Maar kort vóór de zomerstop deed zich een ontwikkeling voor die bepalend kan zijn voor het verdere verloop. De huidige jongerenvoorziening Perron31 wordt uiterlijk 31 december 2015 gesloten. Dat biedt kansen. Tijd dus om het trio van Strike Back Events opnieuw te spreken.

Een paar dagen voordat voor de zesde keer het Rock’in Parkweg Festival losbarst, spreek ik Xander, Stephan en Twan op het terras van Blues/Rock Café 545 in Ede. Eigenaar Cor Romeijn heeft, met dit drietal, geschikte samenwerkingspartners om hét alternatieve festival van Ede en de hele regio te organiseren.

Hoe waren de reacties op de toelichting op het businessplan voor Poppodium Ede?

Xander: “Eigenlijk hebben alle politieke partijen ons plan positief ontvangen, maar uiteindelijk gaat het om de benodigde financiering.”

Hoewel het er op leek dat er vóór het politieke zomerreces geen nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het poppodium zouden komen, kwam er een onverwachte kans. Begin juli nam een meerderheid van de gemeenteraad van Ede een motie aan die er toe moet leiden dat de financiële middelen die eerst voor Perron 31 werden ingezet, nu voor andere initiatieven moeten worden gebruikt. Concreet betekent dit dat Perron 31 uiterlijk 31 december 2015 wordt gesloten. Een ideale kans voor Poppodium Ede.

Xander: “Het pand van Perron 31 is eigenlijk maar voor één ding geschikt en dat is een functie als poppodium. Sina Salim (raadslid van D66) heeft ons al gezegd dat dit onze kans is en dat alle ogen nu op ons gericht zijn.” Stephan: “Er hebben zich meerdere partijen gemeld voor een nieuwe invulling van het gebouw, maar het lijkt logisch dat wij de leidende partij daarin zijn.”

De motie betekent dat een raadsmeerderheid het College van B&W de opdracht heeft gegeven om niet alleen Perron 31 zo snel mogelijk te sluiten, maar ook om de vrijgekomen financiële middelen in te zetten voor activiteiten die beter aansluiten bij de doelgroep. Koren op de molen voor Poppodium Ede. De initiatiefnemers gingen daarom meteen in overleg met het CDA en D66, de partijen die hen het meest steunen. Behalve deze twee partijen hebben ook de SGP, GemeenteBelangen, de VVD en Burgerbelangen voor de motie gestemd, in totaal goed voor 28 zetels (de raad in Ede telt bij elkaar 39 zetels). Na het einde van de zomervakantie op 23 augustus aanstaande moeten er dan spijkers met koppen worden geslagen. Stephan: “Het komt nu aan op politieke daadkracht. Wij hebben een reële begroting, met een goed onderbouwd plan.”

Het pand aan het Kuiperplein 31 in Ede is weliswaar geschikt voor Poppodium Ede, toch moet het worden aangepast. Het gaat echter om een kleine verbouwing. “Het betreft alleen een extra deur met een nooduitgang, zodat het dubbele aantal bezoekers dan dat er nu in kunnen naar binnen kan,” aldus Xander.

Ook de openingstijden zouden verruimd moeten worden, zodat concurrentie van het nabijgelegen Museumplein vermeden wordt. Xander: “Er zijn signalen dat de politiek het logisch vindt dat wij gelijke openingstijden als op het Museumplein willen.”

Rock'in Parkweg

Intussen bereidt het trio van Poppodium Ede zich voor op de organisatie van Rock’in Parkweg. Het is de ideale kans om te laten zien dat ze in staat is om een event als deze te organiseren. Dit jaar duurt het festival niet drie, maar vier dagen. “Een uitdaging. Begin dit jaar, toen de aanmelding voor bandjes begon, kregen we zo veel aanmeldingen dat we voorrondes moesten instellen,” zegt Stephan. Xander: “We hadden de hele week vol kunnen boeken. Maar het moet wel leuk blijven.” Vorig jaar programmeerde Poppodium Ede één van de drie festivaldagen. “Nu nemen we de programmering van alle dagen voor onze rekening,” aldus Twan. Absolute publiekstrekker is de Duitse psychobillyband Mad Sin. Voor het eerst in de geschiedenis van Rock’in Parkweg geeft een buitenlandse band acte de présence op het festival. Bijzonder is ook dat Edenaar Ramon ‘Mighty’ Sitoci deel uitmaakt van deze band.

Het festival is onderdeel van de Edese Heideweek en is gratis voor bezoekers. De organisatoren daarvan vinden het geweldig dat er zo’n festival wordt neergezet. Komt de Heidekoningin ook langs? Xander: “We hebben haar en de andere Heidehoogheden uitgenodigd. Ze zou bijvoorbeeld een metalband kunnen aankondigen.”