Edese jongeren verdienen een poppodium

Initiatiefnemers in een vergevorderd stadium met plannen

tekst: Harold Broedelet / foto's: Linsey Kuipers ,

Ede groeide de afgelopen jaren naar bijna 110.000 inwoners. De forensengemeente behoort inmiddels tot de 24 grootste van het land. Van het totaal aantal inwoners zijn zo´n 25.000 tussen de 15 en 35 jaar oud. Maar een popcultuur en een bijbehorend poppodium is er niet, terwijl er zeker een behoefte bestaat. Xander van Soelen, Stephan Beumer en Twan Spierings, de drijvende krachten achter de Stichting Strike Back Events, timmeren nu al drie jaar aan de weg. En met resultaat: mede door hun inzet en achterban en ook omdat de lokale politieke partijen het onderwerp in hun partijprogramma hebben opgenomen, staat dit thema inmiddels op de politieke agenda.

Op een druilerige februari-avond spreek ik Xander en Stephan in een Nijmeegs café. De bevlogen Edenaren zijn jaren geleden in een gekraakte voormalige basisschool begonnen met drum & bass-feesten en bandoptredens voor 200 tot 350 man. "We hadden een brede vriendengroep, maar geen geschikte locatie. Het vroegere schoolgebouw fungeerde dus als party-venue", aldus Xander. Al gauw groeiden ze uit hun jasje en weken ze noodgedwongen uit naar Arnhem en zelfs Nijmegen, waar ze voor hun Deep Cutz-feesten terecht konden in Waalhalla. Hoewel de trouwe partygangers met hun meetrekken, wordt daarmee ook aangetoond dat er in Ede op dit moment bar weinig mogelijkheden zijn op het gebied van pop- en partycultuur.

"Aan het Museumplein in het centrum van Ede had je vroeger wel uitgaansgelegenheden met vaak ook muziek, maar door sluitingen bloedde de popcultuur dood", zegt Xander. De Gelderse gemeente maakt deel uit van de zogenaamde 'bible belt', waarbinnen confessionele partijen de dienst uitmaken. Dat zorgde voor een conservatieve sfeer, maar sinds een jaar of vier hebben de christelijke partijen geen meerderheid meer in het College van B en W. Er ontstond een nieuw elan, er kwam een HBO-opleidingsinstituut met een kenniscampus. Kortom, "Ede moet bruisen". Maar het gemeentebestuur weet zich geen raad met de roep om een poppodium en de initiatieven die hiertoe moeten leiden. In de Nota Continu Cultuur Ede 2011-2014 staat geschreven dat er een levendig en gevarieerd cultuuraanbod van de grond moet komen, maar van een apart poppodium kan geen sprake zijn.

In 2008 bezocht maar liefst 85% van de ondervraagde personen culturele voorstellingen in alle variaties, maar dan vooral buiten Ede. 29% van de jongeren ziet graag een concertzaal/poppodium in Ede ontstaan en het aantal jeugdigen dat een aantal keren per jaar een popconcert bezoekt, steeg van 21% in 2000 naar 30% in 2010. Er is een lokale jongerenraad in het leven geroepen die de gemeente adviseert over jongerenzaken. "De gemeente legt via deze raad stellingen voor aan de jeugdige bevolking en gelukkig krijgt zij mede door onze input veel respons", aldus Xander en Stephan. Dat komt ook omdat ze via Facebook de doelgroep optimaal weten te bereiken. Hun postercampagne 'Binnenkort in Ede - Poppodium Ede' levert inmiddels zoveel reacties op, dat er een nieuwe campagne overheen komt. "We waren te snel. Binnenkort starten we de postercampagne 'Nog even geduld' ", zegt Stephan. Geduld moeten de jongeren zeker hebben, want hoewel vrijwel alle politieke partijen in Ede het initiatief hebben omarmd, gaan er pas na de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande concrete afspraken tussen de nieuwe coalitiepartijen worden gemaakt. Jaap Boot, fractievoorzitter van het CDA die met een sterk verjongde kieslijst de verkiezingen in gaat, heeft al aangekondigd met zijn collega-fractievoorzitters om de tafel te gaan zitten om een convenant op te stellen dat moet leiden tot de oprichting van het vurig gewenste poppodium. "Maar toch moet er al dit jaar iets concreets op tafel komen, zodat we vanaf 2015 kunnen aanpakken", aldus Stephan.

Geld is in deze tijd van bezuinigingen natuurlijk de spelbreker. "Maar dat is niet het belangrijkste. Wij zijn zelfredzaam doordat we zo'n grote achterban hebben die haar steentje zal bijdragen, dat we onze broek zelf op kunnen houden", zegt Stephan. Hij verwacht dat ze slechts een gering beroep hoeven te doen op het schaarse budget voor cultuur. Hoewel ze niet veel kunnen loslaten over hun businessplan, onthullen Van Soelen en Beumer alvast dat het zo goed als af is. "We weten hoeveel geld het gaat kosten, welke soort muziek er zal worden geprogrammeerd, hoe vaak het publiek van de voorziening gebruik denkt te maken en vooral op hoeveel steun en hulp we kunnen rekenen. Het enige dat nog moet worden ingevuld, zijn de resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het poppodium dat in het najaar van 2013 is uitgevoerd." Dat onderzoek werd verricht door drie studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dat de eindconclusie positief uitvalt voor het nieuwe poppodium is al duidelijk, maar opdrachtgever Welstede (een plaatselijke welzijnsorganisatie) vindt dat het onderzoek breder had moeten worden uitgevoerd. Daardoor mag het nog niet openbaar worden gemaakt, zodat ook het indienen van het businessplan bij de verantwoordelijke wethouder vertraging oploopt.

Het lijkt er echter wel op dat er na jaren van lobbyen schot in de zaak komt. Bijna alle politieke partijen steunen het plan, vooral omdat het initiatief daarvoor vanuit de samenleving zelf komt en kan rekenen op brede steun. Door de leegstand zijn er voldoende panden beschikbaar die geschikt zijn om het nieuwe podium te huisvesten. Stephan: "Wij hebben al verschillende opties aangekaart bij de gemeente die voldoen aan de eisen met betrekking tot ligging (geen overlast veroorzaken), de veiligheid, de benodigde vergunningen en de geschiktheid van het pand. De gemeente Ede moet nu bepalen welke locatie zij de beste vindt. Desnoods betrekken we een tijdelijke locatie."

"Onze werkwijze is om jongeren inzicht te geven in hoe dit soort zaken werken in de politiek, waardoor wij een brug kunnen slaan. Ze zien daardoor ook dat het niet vanzelf gaat en ze de handen uit de mouwen moeten steken. De vraag is dus niet of het poppodium er komt, maar wanneer."