Cultuurliefhebbers en –makers organiseren stadsdebat over toekomst Effenaar en Muziekgebouw

Centrale vraag: is de voorgenomen fusie de beste oplossing voor de problemen van beide instellingen?

Patric Muris ,

De aangekondigde, mogelijke, fusie tussen Effenaar en Muziekgebouw Eindhoven houdt de gemoederen bezig. Niet alleen de politiek, maar ook de inwoners van Eindhoven kunnen er druk over discussiëren. De meningen zijn verdeeld, evenals de argumenten die zowel emotioneel als rationeel van aard zijn. Een groep prominente cultuurliefhebbers, die in veel gevallen ook zelf in professioneel opzicht de mogelijke gevolgen ervaren, is opgestaan om een debat te organiseren met als belangrijkste vraagstelling of de fusie nou wel daadwerkelijk zo’n goed idee is.

Update: het debat is verplaatst van 1 juni naar 1 juli. Meer informatie volgt.
Op 1 juli 2015 wordt een stadsdebat gehouden over de mogelijke fusie tussen Effenaar en Muziekgebouw Eindhoven, georganiseerd door enkele kwartiermakers van de Eindhovense culturele scene. Onder andere Lady Aïda, al decennia lang gerenommeerd dj van Eindhovense komaf, Bram de Vries, een van de oprichters van culturele broedplek Nul Zes en Leo Hoeksema, vanuit zijn boekingskantoor Bureau Zwaardvis organisator van diverse gratis muziekfestivals in Eindhoven zijn de initiatiefnemers van dit debat. Ook Jan van der Lest (Stichting Ruimte), Jorge Alves Lino (Designhuis) en Angelique Spaninks (MU/STRP) behoren tot de kerngroep die het debat in het leven heeft geroepen. De centrale vragen van het debat die zij hebben geformuleerd luiden als volgt:
 
  • Is de voorgenomen fusie de beste oplossing voor de problemen van beide instellingen?
  • Is die fusie een goed plan voor de stad, voor iedereen die van muziek houdt?
  • Welke zijn de alternatieven voor de fusie om te komen tot een nieuwe dynamiek in het aanbod van muziek voor de hele stad?
De inzet van het debat is om alle kennis, wijsheid en creativiteit van de stad in te zetten bij de oplossing van de serieuze problemen waar Muziekgebouw en Effenaar mee worstelen. De initiatiefnemers stellen dat het debat wordt georganiseerd vanuit hun liefde voor muziek en cultuur, en hun zorgen over de voorgenomen fusie tussen het Muziekgebouw en de Effenaar.

Het debat is verplaatst naar woensdag 1 juli. Locatie en tijd wordt nog bepaald.