Gemeente Eindhoven biedt Zodiak Commune vervangende locatie aan Gemeente Eindhoven biedt Zodiak Commune vervangende locatie aan

Organisatie onderzoekt mogelijkheden en neemt volgende week besluit

, Casper Sikkema

Gemeente Eindhoven biedt Zodiak Commune vervangende locatie aan

Organisatie onderzoekt mogelijkheden en neemt volgende week besluit

Casper Sikkema ,

Na eerdere berichten dat Zodiak Commune helemaal geen vergunning zou krijgen, ligt er nu een aanbod van de gemeente Eindhoven om op Koninginnedag uit te wijken naar het Kennedyplein. De organisatie onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van dat aanbod. “We zouden nu in zes weken moeten doen wat we normaal in zes maanden doen.”

Organisatie onderzoekt mogelijkheden en neemt volgende week besluit

Na eerdere berichten dat Zodiak Commune helemaal geen vergunning zou krijgen, ligt er nu een aanbod van de gemeente Eindhoven om op Koninginnedag uit te wijken naar het Kennedyplein. De organisatie die jarenlang de danceprogrammering op het centrale Lichtplein verzorgde onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van dat aanbod. “We zouden nu  in zes weken moeten doen wat we normaal in zes maanden doen.”

Na jarenlang op het centrale Lichtplein verschillende dancepodia te hebben geprogrammeerd, moest Zodiak Commune begin dit jaar uit de krant vernemen dat de gemeente andere plannen had met die prominente locatie. De reden: de gemeente wil een bredere opzet van Koninginnedag en met een genuanceerde samenstelling van het programma af van het imago dat er op Koninginnedag alleen maar dance is in Eindhoven. Ook het Evenementen Platform, een plaatselijke inspraakkorgaan dat al tientallen jaren een platformfunctie voor de evenementen in de stad vertolkt, heeft over deze ontwikkelingen geen officiële berichten van de gemeente ontvangen. Voor de voorzitter van het platform een reden om op te stappen. 

De gemeente Eindhoven is zich van geen kwaad bewust. “We zijn vorig jaar al begonnen met het informeren van betrokken organisatoren over het nieuwe gemeentebeleid. Als daar dan geen reacties op komen, kunnen wij daar verder ook weinig aan doen. Het algemene beeld dat is ontstaan dat we niet iedereen zouden hebben geïnformeerd, bestrijd ik”, aldus de beleidsmedewerker evenementen van de gemeente Eindhoven. De intentie van de gemeente is om de inhoudelijke programmering van Koninginnedag te verbreden. “Er ontstond het beeld dat er in Eindhoven alleen dance zou zijn op Koninginnedag.  We proberen dat eenzijdige beeld te bestrijden door een paar kleine aanpassingen in het programma en een duidelijke boodschap dat Eindhoven ook open staat voor mensen die niet voor dance komen op Koninginnedag.”

Op dit moment onderzoekt Zodiak Commune of het mogelijk is om op het Kennedyplein alsnog een dancefeest te organiseren. Dat het moeilijk zal worden, staat vast. “We hebben nu zes weken om alles rond te krijgen. Normaal doen we daar een half jaar over. We hebben een sterk team met mensen die allemaal zware functies hebben, maar het zal erg zwaar worden. Er zijn er nog ontzettend veel praktische en technische onzekerheden. Voorheen wisten we altijd precies waar we aan toe waren met de gemeente, nu willen we alles zeker weten voor we verder gaan. Afhankelijk van die antwoorden, beslissen we volgende week definitief of we doorgaan.” 

Afspraken over de openingstijden, security en geluidsnormen zijn er nog niet gemaakt. Voordat de organisatie het intensieve project in gaat, wil het van de gemeente eerst duidelijkheid over een aantal praktische aspecten. Wat vaststaat is dat in vergelijking met vorig jaar veel anders zal zijn. “Ons budget zal vrijwel zeker lager zijn. We kunnen niet uitgaan van de bezoekersaantallen van de vorige jaren. In plaats van drie podia zullen we het nu met twee of zelfs één moeten doen.” 

Afspraken over openingstijden en geluidsnormen zijn nog niet schriftelijk bevestigd. Voordat de organisatie de productie op poten zet en de financiele risico's toenemen wil het van de gemeente eerst nog wat praktische zaken zwart op wit bevestigd zien. Wat vaststaat is dat in vergelijking met vorig jaar veel anders zal zijn."We zullen ons budget aan moeten passen aan een nieuwe situatie, op een nieuw plein waarvan de mogelijkheden nog niet honderd procent vast staan. Hierbij kunnen we niet zonder meer uitgaan van de bezoekersaantallen van voorgaande jaren."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Eindhoven