“De Haagse popscene moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ieder kind in onze stad zou de kans moeten krijgen om een instrument te leren spelen”, vindt SP-lijsttrekker en rockliefhebber Hanne Drost. In aanloop naar het Popdebat op 15 maart vragen wij van 3voor12 Den Haag verschillende, lokale, politieke partijen naar hun standpunten; zo ook de SP.

Sinds september is Hanne Drost fractievoorzitter van de lokale SP-fractie. Daarnaast werkt de dertigjarige, van oorsprong Hengelose als beleidsmedewerkster zorg en sport voor de Socialistische Partij in de Tweede Kamer. In haar kantoor in het kloppende hart van de Nederlandse democratie hangen, naast de gebruikelijke partijposters, ook posters van bands als Soundgarden en Rage Against The Machine. Daarnaast zegt ze onlangs een concert van Klein Orkest te hebben bezocht, die volgens Hanne het mooiste Haagse lied ooit geschreven hebben in de vorm van ‘Over De Muur’. “Ik speel zelf ook gitaar, we hebben binnen de SP zelfs een bandje gevormd, en ga graag naar concerten.”

Pop voor iedere Hagenaar/Hagenees
“De Haagse popscene is een van de meest actieve van heel Nederland. Ikzelf ben te kort verbonden aan de Haagse fractie om echt een rol van betekenis te hebben gespeeld op politiek vlak de afgelopen jaren, maar de SP hecht veel waarde aan de levendigheid ervan,” begint Hanne. Ze geeft aan dat popmuziek voor de partij hoog op de prioriteitenlijst staat. “Het is immers een belangrijke bron van vermaak, die toegankelijk moet zijn voor iedere Hagenaar of Hagenees; jong of oud, arm of rijk. De kaalslag van de afgelopen jaren, die de gehele culturele sector heeft getroffen, heeft ook zijn sporen nagelaten in de popscene. Daar moet wat aan gedaan worden.” Op of de kaalslag ook terug te zien is in Den Haag is Drost vrij resoluut. “Een tijdje geleden had ik een debat waar we spraken over de plekken in Den Haag waar jonge muzikanten terecht kunnen om zichzelf te ontwikkelen. Met name voor beginnende artiesten is er een gebrek aan mogelijkheden. Zo mogen er wat de SP betreft bijvoorbeeld meer betaalbare oefenruimtes komen, verspreid door de hele stad.”

Ook noemt de lijsttrekker het podiumaanbod in de stad. “Ik ben blij dat in de Popnota van het stadsbestuur wordt erkend dat er dringend meer middenpodia moeten komen. De afgelopen jaren hebben spraakmakende podia als de De Vinger en F.A.S.T. hun deuren gesloten. Het gat dat hierdoor is ontstaan moeten we dringend opvullen.” Dit is natuurlijk een veelgehoord geluid binnen de lokale politiek, toch plaatst Hanne een kanttekening. “Uiteraard moet een nieuw middenpodium wel in staat zijn zichzelf draaiende te houden: we kunnen dit natuurlijk niet volledig subsidiëren als gemeente. Maar wat we wel zo snel mogelijk moeten doen, is om de tafel gaan met mogelijke initiatiefnemers en hen zoveel mogelijk ondersteunen.”

"We hebben binnen de SP ook een bandje gevormd..."

Moshpits
Zelf is de politica fervent rockliefhebster. “Zoals de posters al doen vermoeden houd ik best van harde muziek. Ik vind het op zijn tijd heel leuk om in een moshpit te staan, haha.” De vraag rijst dan wat haar affiniteit is met andere muziekstromingen. “Ik ben niet echt thuis in bijvoorbeeld de urbanscene, dance of hiphop, moet ik eerlijk bekennen. Ik weet dat het erg populair is, maar ik luister er zelf nooit naar.” Wel wordt duidelijk dat Hanne niet afkeurend staat tegenover een levendige scene in welke muziekstroming dan ook. Volgens de politica moet er voor ieder wat wils zijn. “Ik ben van mening dat iedereen een goed dance- of hiphopfeest moet kunnen bezoeken. Het is belangrijk dat iedereen een avondje uit moet kunnen gaan, dus de gemeente moet daar ook zijn best voor doen.”

Zeker met betrekking tot dance neemt de Haagse SP-fractie een duidelijk standpunt in. “De SP heeft het stadsbestuur opgeroepen om te zorgen voor een meer bruisende clubscene: hierin kregen wij de steun van vrijwel alle partijen. Zeker omdat Den Haag een spraakmakend verleden heeft op het gebied van techno, is het bedroevend dat veel danceliefhebbers liever uitgaan in andere steden. PIP op de Binckhorst is natuurlijk een echte aanwinst, net als HOOP in de binnenstad. De Binckhorst is wat ons betreft een uitgelezen locatie voor dergelijke evenementen omdat er weinig omwonenden zijn en er dus weinig overlast wordt veroorzaakt.”

Tekst gaat door onder de foto

Wat dat betreft weet Hanne precies wat er speelt in Den Haag want na het stoppen van de salsa-avonden in de Boterwaag en gesteggel tussen kroegeigenaren en omwonenden is geluidsoverlast een groot agendapunt geworden bij vrijwel elke partij. “Iedereen denkt er anders over, maar het is wel belangrijk dat er iets aan gedaan wordt. De SP is voor aanpassing van het huidige beleid.”

Feit is wel dat de geluidsnormen die een uitgaansgelegenheid moet hanteren, landelijk zijn vastgesteld. De normen zijn bepaald op basis van gezondheid en fatsoen, hoe wil de SP dat beleid dan aan gaan passen? “Het belangrijkste is dat de uitbaters er met de omwonenden uit moeten komen. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over tijdelijke uitzonderingen op de geluidsnorm, waar uitbaters zich aan moeten houden. Ook is het zo dat het een beetje te verwachten valt dat als je boven een café gaat wonen je daar wat van hoort. Ik woon zelf in de buurt van een ziekenhuis en mij hoor je nooit over de ambulances die af en aan rijden, je weet dat als je een huis koopt,” aldus Drost. Dat klopt, maar het lijkt ook een beetje kort door de bocht, mensen moeten ook goed kunnen slapen. Dat gaat niet met gebonk van de buren tot in de vroege uurtjes. “Dat is precies de reden dat de kroegeigenaars en buurtbewoners om de tafel zouden moeten gaan en duidelijke afspraken moeten maken, samen met de gemeente uiteraard. Daar wil ik nog aan toevoegen dat ik pleit voor een verandering in het centrum, in uitgaansgebieden moet er gekeken worden naar oplossingen. In woonwijken is het echt niet de bedoeling dat cafés tot vijf uur ’s nachts herrie kunnen maken.”

Naam van popstad hoog te houden
Al met al is het vrij duidelijk dat Hanne de popmuziek een warm hart toedraagt, en dat de SP dat ook doet. “De SP is vóór een bruisende stad en daar hoort een popscene bij. De scene moet voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen moet een instrument kunnen leren bespelen.” Niet iedereen is echter in staat dat te doen, weet ook Hanne. “We willen kijken wat er met de ooievaarspas gedaan kan worden. Op het moment kan een kind daarmee één sport- en één culturele activiteit doen, wij willen kijken of dat uitgebreid kan worden.” Wat betreft de opleiding van beginnend muzikanten is de SP erg positief. Een daadwerkelijke popopleiding zou in samenspraak kunnen met de Haagse Hogeschool, maar het is goed om te kijken hoe groot het animo is voor deze opleiding. “Het is wel grappig want ik heb gehoord dat dit bij de vorige verkiezingen ook een kwestie was, maar heb nooit echt gemerkt dat de urgentie hoog was.”

“Kroegeigenaars en buurtbewoners zouden om de tafel moeten gaan zitten en duidelijke afspraken maken..."

“Ook Haagse artiesten die aan de weg timmeren verdienen onze aandacht. Popmuzikanten moeten daar waar nodig financiële steun krijgen, zeker als de muziek veelbelovend is. In de Tweede Kamer heeft de SP altijd gepleit voor een fonds voor popmuziek.” Bovenal is het belangrijk dat de scene zo vruchtbaar mogelijk blijft. De Hanne liet al een aantal keer merken dat iedereen mee zou moeten kunnen doen en dat pop hoog in het vaandel staat bij haar partij. “Het gaat er gewoon om dat iedereen aan zijn trekken komt. We hebben een naam als popstad hoog te houden.”

Het Haags Pop Debat wordt op donderdag 15 maart gehouden in de Kleine Zaal van het Paard. Het begint om 19:30 uur