“Spuiforum definitief van de baan”

Belangrijke doorbraak in coalitieonderhandelingen

Redactie 3voor12 Den Haag ,

De vijf onderhandelende partijen, D66, PvdA, HSP, VVD en CDA hebben na ruim twee weken van intensieve besprekingen een belangrijke doorbraak bereikt, dat laat de voorzitter van de onderhandelingen Tom de Bruijn vandaag weten. Het huidige plan voor het nieuw te bouwen Spuiforum is definitief van de baan, mits deze vijf partijen uiteindelijk tot een coalitieakkoord komen natuurlijk. Bovendien is ook nieuwbouw op het Spuiplein niet uitgesloten.

Er is in de coalitieonderhandelingen gekozen is voor een nieuwe aanpak waarbij het Spuiforum terug naar de tekentafel gaat en het gebied rond het Spuiplein en het Wijnhavenkwartier integraal wordt ontwikkeld. In de nieuwe plannen wordt ook het leegstaande voormalige ministerie van justitie betrokken. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stadspartij: “Dit is goed nieuws voor de stad. Belangrijk voor ons is dat er een nieuw plan komt waarbij het Spuiplein behouden blijft, hergebruik tot de mogelijkheden behoort en de kosten kunnen worden beperkt. Zoals alle partijen hebben ook wij concessies moeten doen. Maar we gaan nu samen een goed en levendig stuk stad ontwikkelen.”
 
Volgens de mogelijke coalitiepartijen moet het gebied rond het Wijnhavenkwartier en het Spuiplein ontwikkeld worden tot een aantrekkelijk uitgaans-, woon- en leefgebied. In dit gebied worden het Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest, Koninklijk Conservatorium en de stichting Dans- en Muziekcentrum gezamenlijk gehuisvest. Deze nieuwe huisvesting, op basis van een nieuw ontwerp en volgens het huidige programma van eisen, zal uiterlijk in 2019 zijn gerealiseerd.
 
Het budget voor de nieuwe plannen blijft de begrootte 181 miljoen euro. “Voor het Spuiforumplan was 181 miljoen euro uitgetrokken, maar volgens onderzoek dat bureau BBN in opdracht van de Haagse Stadspartij heeft uitgevoerd, zouden de kosten tientallen miljoenen euro hoger uitpakken bij het oude plan. Wat dat betreft wordt er door het loslaten van het oude plan al miljoenen euro bespaard”, aldus de Haagse Stadspartij. “Er is weliswaar een kostenplafond van 181 miljoen afgesproken, maar het kan ons inziens voor veel minder geld. Er wordt nu een heel gebied integraal aanbesteed met woningbouw, horeca, cultuur en  onderwijs in plaats van een enkel gebouw. Dat betekent niet alleen lagere kosten, maar ook hogere opbrengsten.”
 
Reacties op nieuwe plannen Spuiplein
Veel van de Haagse politieke partijen reageren negatief op de nieuwe plannen. “Partijen komen na weken onderhandelen met flutbrief voor een Spuiforum 2.0. Kost nog steeds 181 mln euro. Schandalig!”, aldus PVV-lijsttrekker Leon de Jong op Twitter. Ook Bart van Kent (SP) is kritisch: “De Haagse belastingbetaler is de sigaar met de Spuiforumcoalitie aangevuld met de HSP. Met het vasthouden aan het programma van eisen voor het Spuiforum zal naar verwachting weinig tot niets bespaard worden.” De ChristenUnie/SGP-fractie is blij dat het Spuiforum van de baan is, maar blijft kritisch. “De uitwerking van de plannen is nog te summier om een definitief oordeel te kunnen vellen. Als de nieuwe aanpak de Haagse belastingbetaler uiteindelijk geen besparing oplevert, belanden we van de regen in de drup. Dan geldt de facto: het cultuurpaleis is dood, leve het cultuurpaleis. En dat mag wat ons betreft niet de uitkomst zijn.”
 
Richard de Mos van Groep de Mos reageert op Facebook nog een stuk bozer: “Wat wordt aangekondigd als een grote belangrijke doorbraak in de coalitie onderhandelingen, blijkt één grote farce: Er wordt niet gesleuteld aan de huidige budgettaire kaders die zijn vastgesteld voor het Spuiforum, waardoor het alternatief géén eurocent goedkoper wordt. Het alternatief voor het Spuiforum wordt geen eurocent goedkoper en de Haagse burger blijft de klos. De huidige coalitie zegt 'lekker puh' tegen de stad en neemt Haagse Stadspartij mee in risicovol miljoenenbal.”
 
Werkgroep Dooievaar
Eén van de grootste tegenstanders van het Spuiforum, Werkgroep Dooievaar, laat weten wél positief tegenover de nieuwe plannen te staan. “Er zit hier een aantal partijen aan tafel die tot voor kort hun hart verpand hadden aan het Spuiforum en daar zit nu plotseling ruimte in. Nu wordt het een levendig theaterkwartier waar mensen wonen, opgeleid worden en waar cafés zijn. Dat is allemaal pure winst”, aldus Peter Drijver van de werkgroep op Den Haag FM. Ook over het kostenplaatje is Drijver positief. . “De oude coalitie heeft altijd gezegd dat het 181 miljoen euro zou gaan kosten, maar uit berekeningen van deskundigen bleek dat dat niet het hele verhaal is. Het kost nu nog steeds 181 miljoen, maar het kan niet meer oplopen tot 300 miljoen.”