Voortbestaan De Illusie bedreigd door Haagse Campus Voortbestaan De Illusie bedreigd door Haagse Campus

Kort geding op vrijdag 12 maart

, Remco van der Ham

Voortbestaan De Illusie bedreigd door Haagse Campus

Kort geding op vrijdag 12 maart

Remco van der Ham ,

De Illusie, de broedplaats op de hoek van de Schouwburgstraat en Casuariestraat, wordt met het voortbestaan bedreigd. Op 12 maart is er een kort geding waarin de Nederlandse staat eist dat De Illusie binnen drie dagen ontruimd wordt, om plaats te maken voor de Haagse Campus van de Leidse Universiteit.

Kort geding op vrijdag 12 maart

De Illusie, de broedplaats op de hoek van de Schouwburgstraat en Casuariestraat, wordt met het voortbestaan bedreigd. Op 12 maart is er een kort geding waarin de Nederlandse staat eist dat De Illusie binnen drie dagen ontruimd wordt, om plaats te maken voor de Haagse Campus van de Leidse Universiteit.

Het monumentale pand werd zo’n twintig jaar geleden gekraakt door een groep kunstenaars die zichzelf De Illusie noemden. Het gebouw behuisd zo’n twintig woonruimtes, tien ateliers, een concertzaal, een oefenruimte, een multifunctionele openbare ruimte voor grotere concerten en exposities en een geluidsstudio. Ook is De Illusie de uitzendbasis van Radio Tonka. Het biedt een podium voor lokale en internationale bands, voorstellingen, bijzondere festivals en exposities, ruimtes waar kunstenaars uit binnen- en buitenland  kunnen (samen)werken. Ook internationaal heeft de Illusie inmiddels een fanbase. Van heinde en verre weten muzikanten, travellers, filmmakers, dichters en zelfs een monnikenkoor De Illusie te vinden.

An3 van De Illusie legt uit waarom De Illusie zo belangrijk is: “Den Haag heeft grote behoefte aan betaalbare werkplekken voor kunstenaars en andere creatievellingen. De kruisbestuiving tussen wonen en werken maakt het een levendige broedplaats waar plannen en initiatieven snel vorm kunnen krijgen. De Illusie schept mogelijkheden, zonder keurslijf, en is een schoolvoorbeeld van zelfbeheer.” Nu moet De Illusie dus wijken voor de Haagse Campus, een prestigieus plan van de Gemeente Den Haag en de Leidse Universiteit, waarbij het gebouw rigoureus wordt gesloopt en verbouwd om er vervolgens de Haagse Campus te vestigen. De bewoners van de Illusie worden verzocht hun heil elders te zoeken. “De Gemeente Den Haag heeft in het verleden een toezegging gedaan om haar best te doen voor behoud van de Illusie, maar is deze belofte tot dusver niet nagekomen. Wethouder Marieke Bolle van Cultuur is vol lof over broedplaatsen en De Illusie, maar vervanging van de ruimte is er nog niet, terwijl we hier volgens het Haagse broedplaatsbeleid wel recht op hebben...”

Het verdwijnen van De Illusie betekent dat het pand haar woon- en culturele functie verliest. De Illusie pleit ervoor om de gemeente de locatie een permanente bestemming als broedplaats te geven of ervoor te zorgen dat deze groep haar rol in de Haagse culturele scene kan blijven vervullen door een vergelijkbare locatie aan te bieden. De Illusie doet er op het moment alles aan om te voorkomen dat straks een belangrijke en relevante plek verdwijnt uit Den Haag. “Een groep mensen die de ervaring, kennis en motivatie heeft om tot nu toe zonder enige overheidssteun deze plek te runnen, mag niet uit elkaar vallen. De waarde van zelfgeïnitieerde broedplaatsen voor het culturele klimaat van Den Haag wordt ernstig onderschat. Culturele beleidsmakers lijken enkel oog te hebben voor prominente culturele instellingen, maar vergeten dat deze een creatieve voedingsbodem nodig hebben om te kunnen ontstaan. De Illusie is zo’n vernieuwende en creatieve voedingsbodem.”

Ook zal De Illusie de komende tijd veel van zich laten horen. “We zullen de komende tijd zichtbaar aanwezig zijn bij al de publieke debatten rondom de gemeenteraadsverkiezingen, vooral om alle bestaande support van de politiek om te laten zetten in concrete afspraken.” Afgelopen maandag heeft de wethouder een bezoek gebracht aan De Illusie. “Er is nog niets concreet toegezegd, maar wij verwachten uiteraard dat de gemeente haar woorden in daden omzet, zeker met het oog op de eventuele verkiezing tot Europese Culturele Hoofdstad 2018.”

Op de website van De Illusie kan een petitie worden getekend voor het behoud van De Illusie.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag