Extra steun voor Pure JazzFest

Toch een tweede editie in 2007

Vandaag werd bekend dat het college van burgemeester en wethouders van Den Haag bereid is het in 2006 gehouden Pure Jazz festival onder voorwaarden extra financiële steun te verlenen. De steun is nodig om het festival van een faillissement te redden en een nieuwe editie in 2007 mogelijk te maken.

Toch een tweede editie in 2007

Vandaag werd bekend dat het college van burgemeester en wethouders van Den Haag bereid is het in 2006 gehouden Pure Jazz festival onder voorwaarden extra financiële steun te verlenen. De steun is nodig om het festival van een faillissement te redden en een nieuwe editie in 2007 mogelijk te maken. Het college, dat zich heeft laten adviseren door een extern financieel deskundige, stelt als voorwaarde dat de Stichting Pure Jazz een nieuw en kundig bestuur krijgt, dat kan waarborgen dat ook de dagelijkse zakelijke leiding solide is. De eenmalige extra bijdrage van 200.000 euro die het college beschikbaar stelt is nodig voor het bereiken van een crediteurenakkoord voor de financiële afwikkeling van 2006. Dit bedrag zal als achtergestelde lening beschikbaar worden gesteld en kan in de toekomst worden teruggevorderd op het eigen vermogen. In 2006 zijn twee nieuwe festivals van start gegaan, waaronder het Pure JazzFest, een festival voor jazz en wereldmuziek. Dit festival is artistiek succesvol verlopen, maar er is door tegenvallende bezoekersaantallen, lagere inkomsten uit horeca, sponsoring en fondsen een groot financieel tekort ontstaan van 490.000 euro. Het ambitieniveau en daarmee het uitgavenniveau zijn niet tijdig naar beneden bijgesteld. Er zijn diverse oorzaken aan te voeren voor de lage bezoekersaantallen: de onbekendheid van het nieuwe festival, de onduidelijke reclamecampagne, de hoge toegangsprijzen voor een onbekend festival, en het extreem slechte weer. Gezien de artistiek vernieuwende inhoud van de editie 2006 is het college van mening dat het festival potentie heeft om de uitstraling van Den Haag als cultuur- en festivalstad te versterken. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten dat slechts in dit specifieke geval een eenmalige extra bijdrage gerechtvaardigd is. De organisatie wil graag de drempel verlagen in de nieuwe editie, zonder afbreuk te doen aan het artistieke concept en de vernieuwende elementen. Een aantal veranderingen zijn reeds besloten: - Lagere toegangsprijs - Een campagne die makkelijker herkenbaar is en die beter aansluit bij het potentiële publiek - Toegankelijker gebruik van het Spuiplein Pure Jazzfest 2007 zal gehouden worden op 7 en 8 september (i.p.v. het derde weekend van augustus) . Pure jazzfest is uiteraard dankbaar voor de extra steun van de Gemeente Den Haag en zet zich volledig in om ook voor de langere termijn te bouwen aan een waardevol cultureel evenement en een nieuw, blijvend podium voor jazz.