Muziekmakerscentrum krijgt inhoud en vorm

Stichting Orfeos Studio presenteert vergevorderde plannen

Erik Verkoyen, ,

In een nieuwsbrief vestigt Stichting Orfeo de aandacht op de laatste ontwikkelingen rond het opzetten van een ambitieus nieuw muziekcentrum. 72 repetitie-units, bedrijfs en werkruimten, kantoren voor muziekgerelateerde ondernemers en organisaties, opnamestudio’s en legio faciliteiten voor professionele en amateurmusici.

Stichting Orfeos Studio presenteert vergevorderde plannen

Op de site van SOS Orfeo zijn impressies te zien van ruimtes die niet zouden misstaan in een sciencefiction-film. Bijvoorbeeld een in lichtgrijs uitgevoerde impressie van een ruimte met hoge plafonds en van boven invallend licht met achterin een hoek een drumstelletje, nietig in die gigantische ruimte. "Impressie oefen-studio versterkte muziek" staat eronder. Ja mensen, dat is wel even wat anders dan dat donkere oefenhok van mijn bandje. De nieuwsbrief van SOS Orfeo vermelt verder dat "het eerste multi-facilitaire centrum voor muziekbeoefening en muziekgerelateerde bedrijvigheid" naar alle waarschijnlijkheid eind 2006 de deuren zal openen in het Amsterdamse Polderweggebied. De nieuwsbrief gaat verder : "De afgelopen maanden is de ontwikkeling van het beoogde muziekmakerscentrum in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer in een stroomversnelling geraakt: Na afronding in juni van fase I van het haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw, is er inmiddels zicht op een haalbare financiering. S-O-S streeft er naar voor het einde van dit jaar definitieve afspraken te maken met het stadsdeel, de beoogde financiers en ontwikkelende partijen. Eind juli is het marktonderzoek in samenwerking met bureau Motivaction naar de wensen en behoeften van muziekmakers en overige betrokkenen afgerond. De uitkomsten geven alle reden om met dubbele energie door te werken aan de realisering van de plannen. Bovendien heeft het onderzoek een schat aan ideeën en adviezen opgeleverd, die zijn meegenomen in de conceptuitwerking. Een samenvatting van het rapport is binnenkort beschikbaar op de website. Een eerste studie van energie-bureau DWA wijst uit dat het nieuwe gebouw uitermate energiezuinig zal worden: dit geldt ook als een van de doelstellingen. Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met de uitwerking van de bedrijfsmatige opzet van de toekomstige organisatie, zoals omschreven in het bedrijfsplan van de exploitatieonderneming. Hierbij zijn deskundigen uit verschillende disciplines betrokken. De beoogde naam voor het centrum is merkenrechtelijk gedeponeerd en zal in een later stadium worden gepresenteerd" Kijk voor meer informatie en plaatjes op de site van SOS Orfeo.