Popzaal TivoliVredenburg lekt geluid: “wellicht paar weken dicht”

Overlast in kamermuziek- en jazz-zaal, 'onderzoek en oplossing in zomer'

Ingmar Griffioen ,

Twee weken voor de officiële opening van TivoliVredenburg meldt de NOS geluidslekken vanuit de grote popzaal. "In de kamermuziekzaal is geluid te horen van de popzaal", legt directeur Frans Vreeke uit. "Het onderzoek wordt deze zomer afgerond, dan weten we de oorzaken en de oplossingen." De kans is groot dat de zaal daarvoor een paar weken dicht moet. "Dat doen we dan in januari als het niet zo druk is. Tot die tijd moeten we misschien een paar concerten verplaatsen.” Vreeke denkt dan aan een uurtje eerder of later beginnen of verplaatsing van de kamermuziek- naar de jazz-zaal, of van de popzaal naar de Vredenburg-zaal.

Volgens de directeur valt het allemaal erg mee en wordt de problematiek “in de pers enorm opgeblazen. Dit is een kleine rimpeling in een enorm complex. Deze week is voor het eerst aan gemeenteraad gemeld dat het gebouw nog niet helemaal af is. De brief van de wethouder is in de pers terechtgekomen.” Daarin prijst wethouder Victor Everhardt (Stationsgebied, D66) de akoestiek van de vijf zalen en benoemt ook een aantal knelpunten. Het gaat dan om (technische) opleverpunten als ‘niet goed sluitende deuren, een te warm kantoor, sluiproutes waarmee mensen zonder kaartje in de popzaal kunnen komen en nog niet goed afgestelde brandmeld- en klimaatinstallaties.’ Allemaal zaken die bij de oplevering van zo’n groot complex horen, stelt Vreeke die onder meer ervaring heeft met de nieuwbouw van Lantaren/Venster, Patronaat en Effenaar. “Daar kun je op wachten. Als je morgen een nieuw huis koopt zijn er ook twintig of dertig dingen die nog moeten gebeuren.”

'Geluidsoverdracht tussen Cloud Nine, Ronda en Hertz'

Serieuzer is de passage in de brief over het geluid: ‘Er is nog wel sprake van geluidsoverdracht tussen de Jazz-zaal (Cloud Nine) en de popzaal (Ronda) met de kamermuziekzaal (Hertz). Het gaat dan vooral om de overdracht van lage tonen van het housespectrum. Dit is vanuit het oogpunt van gelijktijdige programmering van deze zalen niet acceptabel, met name niet die tussen de popzaal en de kamermuziekzaal.’ Het gaat inderdaad om de lage tonen bevestigt Vreeke. “Maar als kamermuziek ergens geen last van heeft is het wel housemuziek. Zo laat gaat dat nooit door.”

De andere zaken kwamen de afgelopen weken ook bij de directeur op het bureau terecht. Zo blijken er veel problemen met deuren. “Ik hoorde vorige week dat aan zestig deuren nog wat moet gebeuren. Daar schrok ik van. ‘Maar weet je hoeveel deuren er in dit pand zitten?’, vroeg iemand me. Twaalfhonderd stuks dus. Dan valt zestig nog best mee. Ik moet nog iedere dag wennen aan de hoeveelheid en de grootheid van het pand.” Zo geven de enorme installaties die in TivoliVredenburg per zaal het klimaat regelen ook nog problemen. “Het is een ongelofelijk ingewikkeld besturingssysteem, dat proberen we nu in de vingers te krijgen. Zo moeten we in de grote zaal regelen dat het boven niet te warm en beneden niet te koud wordt. In veel kantoren was het ook te warm, maar sinds anderhalve week hebben we zonwering en is dat opgelost.”

Geen paniek in aanloop naar opening op 3 juli

Terwijl 3voor12 met Vreeke belt over de geluidsproblematiek neemt op de achtergrond het lawaai alsmaar toe. “Ik loop over straat en kom steeds dichterbij het pand. Daar zijn ze nu ook aan de fietspaden aan het werken.” Vreeke benadrukt 'niet in paniek' te zijn. “Dat er tussen twee zalen een beetje geluid lekt, is marginaal vergeleken met wat er allemaal goed gaat.” Op 21 juni is het TivoliVredenburg Festival en 3 juli volgt de officiële opening. “We zijn nu met man en macht bezig om de openingsweek goed te laten verlopen. In augustus weten wat het probleem en wat de oplossing is. Dan wordt gekeken hoeveel werk het is en of we daarvoor dicht moeten. Als dat moet - wat wel te verwachten is - doen we dat in de eerste twee weken van januari.”