#ALVBuma: Leden wijzen nieuwe bestuur Buma/Stemra af

Instemming met de omstreden Jaarrekening 2011

Erik Zwennes ,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra zijn een aantal belangrijke zaken in stemming gekomen. Het nieuwe bestuur op voordracht van een interne commissie komt er niet. De nieuwe statuten zijn aangenomen. Ondanks forse kritiek op de oprotpremie van oud Buma directeur Cees van Rij heeft een meerderheid van de aanwezige leden van de auteursrechtenorganisatie ingestemd met de Jaarrekening 2011.

Met een meerderheid van 93 stemmen voor, 60 tegen en 4 onthoudingen is de Jaarrekening 2011 van Buma/Stemra aangenomen. Dit was de verhouding onder de Buma-leden. Onder de Stemra leden lag de verhouding vrijwel gelijk met 80 tegen 52 stemmen. Dat melden diverse aanwezigen via Twitter. Pers is niet welkom bij de ALV.

Volgens diverse berichten op Twitter heeft interim-bestuursvoorzitter Leo de Wit aangegeven uit te zoeken of hij na de zomer meer openheid kan geven over het afscheid van Cees van Rij en de bijbehorende vergoeding van 700.000 euro. De Wit gaf aan dat dit bedrag conform de Kantonrechtersformule is. Eerder is al gebleken dat dit niet het geval is.

Tegelijk gaf de directie aan dat het de Ledenvergadering niet heeft ingelicht over de regeling, omdat geen sprake zou zijn van ontslag van Van Rij. Statutair is vastgelegd dat een ontslag wel aan de ALV voorgelegd dient te worden. De ontwikkeling lijkt op een bestuurlijke truc waar tijdens de vergadering veel kritiek op kwam, waarna De Wit met de genoemde toezegging kwam. Dit betekent dat ondanks de onduidelijkheid en intransparantie toch gestemd moest worden over het Jaarverslag waarin deze kostenpost is opgenomen.

Na een pauze en Buma Cultuur presentatie werd gestemd over over het nieuwe bestuur. Omdat gelijk gestemd diende worden over een volledig bestuur in plaats van over individuele leden moest dit met een tweederde meerderheid worden goedgekeurd. Met de verhouding van de vorige stemming zou het nieuwe bestuur niet worden aangenomen. Vóór de stemming drong de heer De Wit er op aan in te stemmen met het bestuurspakket “omdat anders de komende acht maanden niet veel meer gebeurt”.

Henk Westbroek oogste applaus met doemrede over de nieuwe bestuursstructuurplannen. Simon "C-Mon" Akkermans tweet 'Buma probeert 'nieuw' bestuur erdoor te drukken, zonder verkiezingen. Wij, componisten, pleiten voor democratisch gekozen bestuur.' Johan van der Voet van BCMM pleit om vóór te stemmen. "Men heeft hard gewerkt om veranderingen waar te maken. Glas is half vol."

De stemming over het bestuur zorgde voor de volgende uitslag: 111 voor, 62 tegen, 3 onthouding. Oftewel niet genoeg voor benodigde tweederde meerderheid. Het nieuwe bestuur is van de baan. Dit is een flinke tegenslag voor de directie. Muzikant @pimvandewerken tweet: 'Te gek dat we een aan ons opgedrongen nieuw bestuur hebben kunnen tegenhouden met een stel relatief jonge muzikanten. #democratie #ALVBuma

De stemming over de statuten (zonder namen voor het bestuur) heeft een meerderheid gevonden en is daarmee aangenomen.