‘Europees Parlement gaat ACTA afwijzen’

Drie parlementaire commissies adviseren tegenstem

Sjoerd Huismans ,

Het lijkt er sterk op dat het Europees Parlement het omstreden ACTA verdrag gaat afwijzen. Drie parlementaire commissies brengen vandaag advies uit over het antipiraterijverdrag. Alle drie de commissies, zowel die voor Industrie, Juridische Zaken als Burgerlijke Vrijheden, adviseren het Parlement tegen te stemmen. Het wordt daarmee steeds onwaarschijnlijker dat het verdrag aangenomen wordt door het Parlement.

De eerste parlementaire commissie die stemt over het antipiraterijverdrag is de commissie van Industrie, Onderzoek en Energie. De commissie volgt het conceptadvies van Amelia Andersdottir, Zweeds lid van de Piratenpartij, om tegen ACTA stemmen. Ook de commissie voor Juridische Zaken stemt vandaag tegen. Opvallend, aangezien juist deze als conservatief bekendstaande commissie normaal gesproken nogal op de hand is van auteursrechtenbeschermers. De leden zagen echter teveel bezwaren aan ACTA, en dienden zelfs geen amendementen in om het verdrag in aangepaste vorm alsnog doorgang te laten vinden. Wel is de meerderheid van de tegenstemmers in deze commissie krap: twaalf versus tien voorstemmers.

Ook de commissie voor Burgerlijke Vrijheden - als laatste aan de beurt - stemt tegen. Volgens een tweet van Europarlementariër Sophie in ’t Veld, namens D66 lid van deze commissie, was de stemverhouding 36 tegen, 1 voor en 21 onthoudingen. Eerder probeerde de christendemocratische fractie EPP volgens In ’t Veld nog een procedurele truc: ze probeerde de stemming op te houden door de procedures rond het stemmen over amendementen aan te vechten.

Volgens GroenLinks wordt de druk op het Parlement nu ‘heel groot’ om ACTA naar de prullenmand te verwijzen. Europarlementariër Judith Sargentini, lid van de commissie voor Burgerlijke Vrijheden: “Een verdrag dat de fundamentele rechten schendt, kan niet worden aangenomen. Ik verwacht dan ook dat dit advies zeer zwaar zal wegen, als het voltallige Europarlement in juli over ACTA zal stemmen.”

De komende weken komen er nog adviezen van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking en de belangrijkste commissie in deze zaak: de commissie voor Internationale Handel. De rapporteur van deze commissie, David Martin, uitte eerder al felle kritiek op het verdrag: “De beoogde voordelen van het verdrag vallen in het niet bij de potentiële gevaren voor de burgerrechten”, zei hij in april. De stemming van de commissie voor Internationale Handel, op 20 en 21 juni, zal zwaar wegen bij de uiteindelijke beslissing van het Europees Parlement op 2 juli.

Eergisteren sprak de voltallige Tweede Kamer zich definitief uit tegen het verdrag. Zelfs bij goedkeuring van het Europees Parlement is het onwaarschijnlijk dat het Nederlandse kabinet het verdrag nog ter ratificatie zal aanbieden aan de Kamer. "Het ACTA-verdrag verdwijnt hoe dan ook van tafel, ongeacht of het Europees Parlement voor of tegen stemt", stelde Kamerlid Kees Verhoeven (D66).