NORMA vs. De Nederlandse Staat: uitspraak 27 maart NORMA vs. De Nederlandse Staat: uitspraak 27 maart

Hoger Beroep in zaak over bevroren thuiskopiestelsel

, Pepijn van Gils

NORMA vs. De Nederlandse Staat: uitspraak 27 maart

Hoger Beroep in zaak over bevroren thuiskopiestelsel

Pepijn van Gils ,

Het Gerechtshof Den Haag doet op 27 maart uitspraak in de procedure NORMA c.s. tegen de Nederlandse Staat. Vanmiddag om half twee startte het Hoger Beroep in Den Haag. De Staat heeft sinds 2008 het thuiskopiestelsel, dat artiesten en acteurs compenseert voor de verkoop van blanco cd's en dvd's voor de thuiskopiemarkt, bevroren. Van een uitbreiding van het stelsel met vergoedingen voor nieuwe dragers zoals iPods en harddiskrecorders kwam het dientengevolge niet. Het Hof hoorde vandaag beide partijen en zal zich de komende maand buigen over de vraag of het besluit tot bevriezing onrechtmatig is.

De uitbreiding zou volgens Staatssecretaris Teeven gecompenseerd worden door invoering van zijn geplande downloadverbod. De weerstand tegen Fred Teevens voorstel voor een downloadverbod nam afgelopen jaar echter toe en het voorstel sneuvelde op 25 december j.l. in de Tweede Kamer bij stemming. NORMA, de belangenbehartiger voor naburige rechten van uitvoerend kunstenaars, zegt dat Teeven zijn 'doel voorbijschiet' en pleitte voor het versterken van het huidige uploadverbod. Stichting de Thuiskopie vindt afschaffing van het thuiskopiestelsel 'niet realistisch' en 'juridisch onhoudbaar'. En de verzamelde internetproviders lieten in april vorig jaar weten het downloadverbod te beschouwen als motie van wantrouwen.

Directeur W. Wissing van Norma s.c. liet weten bijzonder tevreden te zijn met de verdediging van de advocaat, maar wilde hangende de zaak niet verder inhoudelijk reageren. Secretaris van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) Erwin Angad-Gaur lichtte de gang van zaken kort toe: "Wat mij opviel vanmiddag, was dat de landsadvocaat bijzonder veel bijzaken aanhaalde en de inhoudelijke argumentatie bijzonder dun was. Zo refereerde hij onder andere aan de sterke groei van internetdiensten als iTunes en Spotify, terwijl dit het pleidooi voor het eerder gesneuvelde downloadverbod van Staatsecretaris Teeven juist overbodig maakt. Afijn, ik hoop van harte dat het Hof ook daadwerkelijk op 27 maart met een uitspraak komt, omdat dat in dit soort zaken niet een vanzelfsprekendheid is helaas."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12