FCP: geen geld Popronde en Kyteman-koor Dario Fo

Wel subsidie Grote Prijs, Kunstbende, Popsport en Solid Ground

Ingmar Griffioen ,

Onder meer de Popronde (Stichting Popwaarts) en Dario Fo (het koor van Kyteman) zagen hun meerjarige subside afgewezen door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De aanvragen van de Grote Prijs van Nederland (subsidie wel gehalveerd), De Kunstbende, Popsport, Hollland Dance Festival en Solid Ground zijn wel gehonoreerd. Het FCP maakte vandaag 18 initiatieven bekend die meerjarige subsidie ontvangen via het programma Talentontwikkeling en manifestaties. Het gaat daarbij om 13 instellingen voor talentontwikkeling en 5 manifestaties. In totaal is voor deze regeling in de periode 2013-2014 € 6 miljoen euro beschikbaar.

Budget FCP door staatssecretaris Zijlstra flink gekort

Het FCP zag haar mogelijkheden flink beperkt, als onderdeel van de cultuurbezuinigingen van het demissionaire kabinet. Het FCP moet fuseren met het Fonds Podiumkunsten (FKP), dat vandaag ook de subsidietoekenningen bekendmaakte en 70 culturele instellingen moest teleurstellen. De budgetten van beide fondsen werden bovendien zwaar gekort: het FPK van 39,5 naar 24,5 miljoen euro (wat neerkomt op een vermindering van 38%) en het FCP met 30% (van 17 naar 12,2 miljoen).

Reactie Popronde
3voor12 gelderland vroeg de Popronde om een reactie, die je hier leest. Het FPK beoordeelde "de artistieke en inhoudelijke kwaliteit van het festival als zwak". Bas Broeder, de zakelijk leider, is teleurgesteld: “Op voorhand wisten we dat erkenning lastig zou worden. Vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt gedacht vanuit concrete educatie, coaching en talentontwikkeling op bijna klassikale wijze. Wij nemen bands minder bij het handje en geloven meer in een Do It Yourself-mentaliteit.”

Drie nieuwe talentontwikkelingsorganisaties voor urban arts
Tot de gehonoreerde instellingen behoren drie talentontwikkelingsinstellingen op het gebied van urban arts, die tot nog toe geen meerjarige rijkssubsidie ontvingen:
Epitome Entertainment (€ 200.000), Spin Off (€ 125.000) en Solid Ground (€ 200.000). Dit is volgens het FCP "het bewijs dat deze sector een sterke groei en professionalisering doormaakt".

De overige 10 gehonoreerde instellingen op het terrein van talentontwikkeling ontvangen nu al subsidie via het Fonds als meerjarige instelling uit de culturele basisinfrastructuur 2009-2012.
Het gaat om: Kunstbende (€ 1.000.000), Prinses Christina Concours (€ 335.000), Jeugd Orkest Nederland (€ 349.500), De Grote Prijs van Nederland (aanvraag maar half gehonoreerd: € 160.000), NJO (€ 840.500), PopSport (€ 280.000), Vocaal Talent Nederland (€ 200.000), DOX (€ 640.000), Ricciotti Ensemble (€ 340.000) en Don’t Hit Mama (€ 300.000).
Voor manifestaties gaat het om: Wereldmuziek Concours Kerkrade (€ 400.000), Rotterdams Wijktheater (€ 200.000), Theaterschip Deventer (€ 180.000), Euro+ Songfestival (€ 125.000) en Holland Dance Festival voor het onderdeel Danstuinen (€ 125.000).

In totaal beoordeelde de commissie 41 aanvragen voor een totaalbedrag van bijna € 13 miljoen. Het advies van de commissie is hier te downloaden onder de titel ‘Talent pakt het podium’.