Rob Riemen roept iedereen op tot verzet tegen domheid Rob Riemen roept iedereen op tot verzet tegen domheid

'Fascisme is een kankergezwel'

, door Bas van Duren, foto's Jelmer de Haas

Rob Riemen roept iedereen op tot verzet tegen domheid

'Fascisme is een kankergezwel'

door Bas van Duren, foto's Jelmer de Haas ,

Rob Riemen is een van de meest besproken mensen van Lowlands 2011. De tongen kwamen goed los toen bekend werd gemaakt dat hij college komt geven op de Lowlands University. Hij vindt de PVV van Geert Wilders een fascistische partij. In de Echo kreeg de vergelijking een kleine plek in de spreekbeurt van Riemen en pleitte hij vurig voor verzet tegen de algemene domheid.

'Fascisme is een kankergezwel'

Rob Riemen is een van de meest besproken mensen van Lowlands 2011. De tongen kwamen goed los toen bekend werd gemaakt dat hij college komt geven op de Lowlands University. Hij vindt de PVV van Geert Wilders een fascistische partij. In de Echo kreeg de vergelijking een kleine plek in de spreekbeurt van Riemen en pleitte hij vurig voor verzet tegen de algemene domheid.

'Waarom zijn we vergeten wat belangrijk is in het leven?' is de centrale vraag die Riemen een bomvolle Echo voorhoudt. In een betoog van een uur probeert de filosoof en essayist die vraag te beantwoorden en daarvoor grijpt hij vaak terug naar twee vakgenoten: Socrates en Nietzsche.

Eerstgenoemde haalt hij erbij omdat de Griek van mening was dat ons leven betekenisvol is als we ons constant afvragen wat belangrijk is. Riemen stelt dat geestelijk leven tegenwoordig niet meer telt, maar dat veel mensen alleen nog maar bezig zijn met wat het leven aangenaam maakt. 'Leuk is de ultieme maat geworden voor waar je je tijd aan besteedt.'

Het is Nietzsche die volgens Riemen profetische uitspraken heeft gedaan over de twintigste eeuw. 'De mens heeft aan waardigheid ingeboet, Europa is in de greep van het nihilisme en de hoogste waarden hebben geen waarde meer.' Riemen: 'De zaken die het leven aangenaam maken, zijn als een roes. Op een gegeven moment is het uitgewerkt en zijn er de zorgen, crises, zijn we teleurgesteld, zelfs verbitterd.'

Riemen haalt de Duitse filosoof Max Scheler erbij om een type mens te introduceren: de ressentimentmens. 'De massamens die het liefst doet en denkt wat iedereen doet en denkt. Het was filmmaker Fellini die zag dat het fascisme voortkwam uit een provinciaalse geest, uit luiheid, vooringenomenheid, gemakzucht of arrogantie. Mensen die prat gingen op hun onwetenheid.' Riemen vervolgt: 'Het belangrijkste wapen van het fascisme is niet het geweld, maar de domheid.'

Dan sluit de filosoof af met een verwijzing naar Wilders die de generaal zou zijn van een groeiend leger aan domme krachten. 'Dat is alleen te bestrijden door te strijden tegen de domheid in onszelf. Durf te denken, durf kritisch te zijn en koester de kunsten. Verzet je tegen al wat dom is en wees dapper.'

Bekijk de volledige video van het college van Rob Riemen:

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12