Buma/Stemra doet handreiking naar jongerenzender FunX

“Het probleem ligt niet bij ons, maar we zullen mee helpen aan de oplossing”

Erik Zwennes ,

Jongerenstation FunX is ontstemd over het feit dat artiesten en componisten die voornamelijk door FunX gedraaid worden niet een-op-een uitgekeerd krijgen door Buma/Stemra. Buma/Stemra legt uit waarom dit probleem niet bij haar ligt en zegt toe om mee te helpen aan een oplossing.

“Het probleem ligt niet bij ons, maar we zullen mee helpen aan de oplossing”

Jongerenstation FunX is ontstemd over het feit dat artiesten en componisten die voornamelijk door FunX gedraaid worden niet een-op-een uitgekeerd krijgen door Buma/Stemra. Artiesten en componisten die voornamelijk of alleen op FunX worden gedraaid krijgen hiervoor geen gelden van Buma/Stemra terwijl FunX via de bulkdeal van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wel afdraagt aan de rechtenbeheerder. Buma/Stemra legt uit waarom dit probleem niet bij haar ligt en zegt toe om mee te helpen aan een oplossing.

Bij monde van Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur en manager PR en Communicatie van Buma/Stemra, laat de organisatie weten dat de situatie voortkomt uit het contract met de NPO uit 1999. “Hierin zijn afspraken opgenomen over radio 1,2,3,4 en 5 en televisiezenders Nederland 1, 2 en 3. FunX bestond toen nog niet, maar ook over bijvoorbeeld Uitzending Gemist zijn nog geen specifieke afspraken gemaakt.” Door het ontbreken van FunX in het contract is de NPO niet verplicht hun muziekgebruik op te geven. Omdat zij dit niet doen en omdat FunX een lokale zender is, het zendt uit in vier steden, worden de Buma-gelden uitgekeerd volgens een zogenaamde referentielijst die gebaseerd is op onderzoek naar muziekgebruik bij verschillende lokale omroepen. Helmink laat weten dat er met de NPO gesproken wordt over een nieuwe deal. Of daarin wordt gesproken over de een-op-een-uitkering van Buma-gelden aan een zender als FunX weet hij niet. “Als de NPO vanaf het begin speellijsten had aangeleverd was er niets aan de hand geweest. Zolang niemand aan de bel trekt, blijft het zoals het is. Omdat FunX zich terecht beklaagt over de gang van zaken zijn we bereid te kijken naar een oplossing. De uitdaging is dat het gebruik van het fingerprintingsysteem bij een kleine zender als FunX, die relatief weinig aan Buma betaalt, eigenlijk te duur is. De kosten wegen niet tegen de baten op.”

FunX heeft aangegeven dat het graag mee wordt genomen in het zogenaamde fingerprinting-systeem. Hiermee wordt sinds enkele jaren het auteursrechtelijk beschermde materiaal op zenders als 3FM en 538 gescand en in kaart gebracht. Helmink geeft aan dat SoundAware, Buma/Stemra en FunX snel om tafel gaan om dit in gang te zetten. Hiervoor zal FunX nog wel met diverse gegevens en soundfiles over de brug moeten komen. Helmink erkent dat dit een bepaalde precendentwerking kan hebben, maar zegt dat bij elk verzoek goed afgewogen zal worden of de kosten die het met zich meebrengt het wel waard zijn. In het geval van FunX zal dit nog moeten blijken. Volgens de Buma Cultuur directeur zullen artiesten die zeer regelmatig door FunX worden gedraaid en aangesloten zijn bij Buma/Stemra zeker voordeel hebben bij de nieuwe situatie. Vergelijkbare uitzonderingen zijn bijvoorbeeld KinkFM en de muziek die speciaal wordt gecomponeerd voor gebruik in De Efteling.