SENA rekende zich 40 miljoen rijk SENA rekende zich 40 miljoen rijk

Interim directeur: "We stuurden sinds 2006 te makkelijk facturen"

, Ingmar Griffioen

SENA rekende zich 40 miljoen rijk

Interim directeur: "We stuurden sinds 2006 te makkelijk facturen"

Ingmar Griffioen ,

De Nederlandse rechtenbeheerder SENA heeft zich de afgelopen jaren rijk gerekend. Het gaat volgens interim directeur Cees van Steijn in totaal om 40 miljoen euro aan ten onrechte ingeboekte omzet. "We hebben te makkelijk facturen verstuurd. Dat is in 2006 begonnen en heeft een behoorlijke omvang aangenomen. Daardoor hebben we onszelf rijk gerekend met omzet die niet binnen gaat komen."

Interim directeur: "We stuurden sinds 2006 te makkelijk facturen"

De Nederlandse rechtenbeheerder SENA heeft zich de afgelopen jaren rijk gerekend. Het gaat volgens interim directeur Cees van Steijn in totaal om 40 miljoen euro aan ten onrechte ingeboekte omzet. "We hebben te makkelijk facturen verstuurd. Dat is in 2006 begonnen en heeft een behoorlijke omvang aangenomen. Daardoor hebben we onszelf rijk gerekend met omzet die niet binnen gaat komen."

"We gooien het beleid écht goed om", kondigt Van Steijn strijdvaardig aan. "SENA gaat eerst goed kijken wie wel en wie niet moet afdragen en we halen bedrijven uit incasso." De tweede peiler van het nieuwe beleid betreft de aanvraag-kant. "Aanvraagformulieren voor licenties moeten echt stukken gebruiksvriendelijker." Van Steijn benadrukt dat er geen miljoenen verdwenen zijn, maar alleen valse verwachtingen gewekt. "Het gevolg is dat aangeslotenen ongeveer hetzelfde uitgekeerd krijgen als vorig jaar. De verwachting was dat er een stuwmeer aan geld was dat zou binnenlopen en dat stuwmeer is er niet."

De interim directeur, sinds 22 juni aangesteld om puin te ruimen, heeft de conclusies vandaag in de eerder uitgestelde jaarrekeningvergadering meegedeeld aan de aangesloten rechthebbenden. Sena behartigt de belangen van muzikanten (producers en performers) en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het innen van afdracht aan naburige rechten door onder meer bedrijven.

Het probleem kent volgens Van Steijn twee hoofdlijnen. "Ten eerste stuurden we te makkelijk facturen aan bedrijven, bijvoorbeeld als ze niet reageerden op mailings." Ook heeft SENA facturen aan bedrijven gestuurd die wel aan Buma betaalden, maar waarvan onduidelijk was of ze ook aan SENA moesten afdragen. "Je moet dan eerst controleren of iets wel een openbaarmaking van muziek is en kunt niet zomaar op basis van een vermoeden facturen sturen. Dan moet je maar eerst bellen of langsgaan."

Dergelijke facturen moeten volgens Van Steijn allemaal uit incasso gehaald worden. Ook is er ten onrechte gefactureerd aan kleine zelfstandigen. Veel eenmansbedrijfjes (ZZP'ers) kregen een SENA-factuur. "Bij ZZP'ers weet je dat het geen openbaarmaking is als ze thuis werken en daarbij muziek draaien." Ook die facturen worden door SENA uit de incasso gehaald.

De fouten die zich jarenlang opstapelden hebben geen directe consequenties voor werknemers van de rechtenbeheerder. "De bestuursleden hebben aan de aangeslotenen laten weten dat zij zich verantwoordelijk achten. Mijn boodschap was: we gaan nu niet aftreden maar optreden. En we kijken verder bij de volgende jaarvergadering in juni 2011."

Van Steijn was de dag na de uitgestelde jaarrekeningvergadering van 21 juni aangenomen als interim directeur cq. crisismanager en is nog niet klaar. "Voorlopig is de afspraak dat ik tot het eind van dit jaar blijf om dit onder controle te krijgen."

Update 09-09:
Directeur Hans van Berkel stapt op bij SENA. Van Berkel vervulde sinds de oprichting in 1992 het directeurschap. Hij zat sinds half juni ziek thuis. Volgens interim directeur Van Steijn heeft hij aangegeven niet met SENA verder te willen. Van Steijn liet aan Entertainment Business weten: "En SENA wil niet met hem verder. Daarover vinden nu gesprekken plaats."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12